Ani na internetu
se nemá krást

CIZÍ VĚCI SE NEBEROU ANEB OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Copyright, informační etika

Sociální sítě i další internetové služby a aplikace poskytují tobě, jako uživateli, velké možnosti v šíření textů, hudby, obrázků, filmů i programů. Pokud tímto způsobem budeš šířit svá vlastní díla, je z hlediska autorských práv všechno v pořádku. Jde-li ale o díla cizí, měj se na pozoru, můžeš porušovat autorský zákon.

Všechny informace, které jsou na internetu k dispozici, někomu patří a stejně jako na cokoli jiného, co někdo vytvořil, i na ně se vztahuje autorský zákon.

Autorské právo (anglicky označováno jako copyright) určuje, jak se s dílem autora smí nakládat. Týká se to hlavně prodeje, půjčování, sdílení na internetu, vystavování a promítání.

Představ si, že bys ty sám byl autorem. Při skládání hudby, vytváření filmu či knihy bys strávil ohromné množství času. Jako spisovatel můžeš psát knihu klidně několik měsíců nebo i let. Jako programátor budeš také vymýšlet program dlouhou dobu. Proto je tedy správné, abys dostal za svoji práci zaplaceno. V obchodě také musíš zaplatit, když chceš rohlík nebo televizi. Proč tedy někteří tvoji kamarádi vůbec nemyslí na práci autora, když si z internetu stahují třeba nejnovější film?

Stahování není trestné, ale…

Autorský zákon je celkem tolerantní k těm, kdo autorská díla užívají pouze pro svoji osobní potřebu. To znamená, že si například stažené písničky poslouchají sami doma a sami se také dívají na stažený film. Samotné stažení není trestné, ale pokud písničku nebo film pošleš svému kamarádovi, už je to jinak. A to vůbec nemluvím o tom, že z morálního hlediska je to úplně špatně.

Ovšem pozor! Hodně obezřetný musíš být u počítačových programů. Některé programy pro sdílení obsahu (například stahování přes tzv. torrenty) fungují tak, že dílo stažené jedním uživatelem okamžitě dávají z jeho disku k dispozici ostatním. V takovém případě se uživatel dopouští protiprávního jednání, byť třeba nevědomky. Nedochází totiž pouze ke stažení díla pro osobní potřebu, ale k jeho zpřístupňování dalším osobám.

Freeware, shareware nebo licenční smlouva? Pozor na to!

Počítačové programy a některá umělecká díla se dodávají s licenční smlouvou neboli licencí. Ta v podstatě vyjadřuje souhlas autora s využitím jeho díla. Musíš si ale dát pozor, co všechno ti licence dovoluje a držet se toho.

Některé programy můžeš volně stahovat a využívat. Ale i to má svá pravidla. Vždy se s nimi pečlivě seznam.

Freeware

  • Program, který je zdarma, autor za něj nic nechce, naopak je rád, když si ho stáhneš, může ale obsahovat reklamu.

Shareware, demo

  • Bezplatná verze placeného programu, je to program takzvaně na zkoušku, můžeš ho používat například jen 30 dní, můžeš ho spustit třeba jen 20x nebo některé funkce oproti plné placené verzi u něho nefungují. To, co v něm vytvoříš, ale nesmíš vystavovat ani prodávat.

Open source

  • Programy s otevřeným kódem, tvůrce stojí o spolupráci na vylepšení programu, např. Open Office.

Další druhy volných licencí

Creative Commons (CC, česky zhruba tvůrčí společenství) je americká nezisková organizace, která si za cíl klade rozšířit množství autorských děl dostupných veřejnosti k legálnímu využívání a sdílení.

Typy CC licencí

CC BY – Uveďte původ
CC BY-SA – Uveďte původ-Zachovejte licenci
CC BY-ND – Uveďte původ-Nezpracovávejte
CC BY-NC – Uveďte původ-Neužívejte komerčně
CC BY-NC-SA – Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci
CC BY-NC-ND – Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte

Obr. 76 – Logo Creative Commons

Public domain (CC0) – tento pojem znamená, že autor díla se rozhodl, že dovolí svoje dílo volně užívat, bez nároku na další ochranu díla. Jsou to často drobné programy obvykle něčím doplňující zakoupené programy, např. aktualizace programů.

V českých zemích se nikdo nemůže vzdát svých (autorských) práv, je pouze možné nabídnout veřejnosti bezúplatnou licenci na libovolné užití díla.

Jak poznáš, že dílo je chráněným autorským právem?

Někdy může byt označeno symbolem ©, následovaný rokem a jménem autora. Toto označeni ovšem není povinné. A tak, i když u díla tento symbol nenajdeš, je stejně plně chráněno zákonem. Dej si tedy pozor!

Toto právo trvá po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. Po této době jde o díla volná a mohou být bezúplatně použita.

Jak neporušit autorský zákon?

  • použít výhradně vlastní zdroje
  • použít díla, na která se nevztahují autorská práva (lidová tvorba, neznámý autor apod.)
  • uzavřít písemnou smlouvu s autorem díla
  • zaplatit autorovi za užití díla
  • používat tzv. otevřené galerie (open source)

Pokud píšeš referát do školy nebo si připravuješ prezentaci a nebudeš nic z toho zveřejňovat, stačí, když k obrázkům, které jsi použil z internetu, napíšeš zdroj.

Autorský zákon je složitá věc. Určitě si říkáš, že nikam tedy žádné obrázky raději dávat nebudeš. To ale zase nemusíš. Poradím ti. Zkus si vyhledat obrázek psa na google.cz.

Do vyhledávacího okénka zadej slovo „pes“. Vyhledávač ti nabídne spoustu možností, ale ty si zvol OBRÁZKY. Ve stejné řadě klikni na NÁSTROJE a zvol si PRÁVA K UŽITÍ. Když tuto možnost rozklikneš, zvol si nekomerční použití a bude vše v pořádku. Nekomerční znamená, že svoji práci nebudeš prodávat a na obrázku jiného autora vydělávat peníze pro sebe.

Cvičebnice

Aplikace je dostupná po přihlášení v roli „student“.

Metodika výuky

Tento text je dostupný pouze pro vyučující, kteří mají vytvořen účet.