RYCHLÝ PŘEHLED

 INTERNET MŮŽE MÍT SVÁ RIZIKA, POZITIVA VŠAK SPOLEHLIVĚ PŘEVLÁDAJÍ.

ZPRÁVY ZE SVĚTA INTERNETU

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Jste škola a přemýšlíte o vzdělávací akci pro své žáky?

Chystané akce

Aktuálně není v plánu žádná událost.

O PROJEKTU

Projekt Internetem Bezpečně si formou různorodých vzdělávacích aktivit klade za cíl zvýšit povědomí uživatelů o rizicích v internetovém prostředí. Reaguje na nové hrozby v oblasti bezpečnosti v online prostředí, o kterých informuje na svých webových stránkách a vzdělávacích akcích.

Tímto se snaží předcházet následkům těchto hrozeb, případně snížit množství protiprávního jednání páchaného v kyberprostoru.

Realizátorem projektu je nezisková organizace you connected, z.s.