Kybernetická kriminalita

Co je kybernetická kriminalita

Kybernetická kriminalita, někdy také kybernetická trestná činnost má bezpočet definicí a mnohé z nich, které uživatel může na internetu najít, již neplatí, neboť reflektovaly dobu, ve které vznikaly a od té doby vzniklo mnoho nových technologií a online služeb, které již daná definice není schopná zahrnout.

Obecně vzato se jako autor přikláním k názoru, že čím jednodušší definice bude, tím bude zahrnovat větší počet společensky škodlivého jednání v kyberprostoru navzdory jeho dynamice v čase. Tedy, přikláním se k této definici kybernetické kriminality:

„Kybernetická trestná činnost je společensky škodlivé jednání útočící na počítačový systém nebo na jiný objekt za výrazného užití počítačového systému“.

Vzhledem k domnělé anonymitě láká kyberprostor mnoho predátorů, kterým navíc dává nepřeberné množství možností jak svou oběť přelstít. Pokud tedy v reálném světě platí „Důvěřuj, ale prověřuj“, ve světě kyberprostoru je lepší se přiklonit spíše k „Nedůvěřuj“.

Kybernetická kriminalita se projevuje mnoha způsoby a přesné rozdělení často není možné, neboť se zpravidla jedná o kombinaci několika způsobů útoků.

Nejčastější projevy kybernetické kriminality:

Podvodné jednání
podvodné inzeráty, falešné e-shopy, phishing, sociální inženýrství, porušování autorského práva apod.

Napadení škodlivým softwarem (malware)
botnet, ransomware, keylloger apod.

Útoky na sociálních sítích
kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking, sexting, hate příspěvky, krádež identity

Sofistikované kybernetické útoky
hacking, cracking, pharming, DoS (DDoS) útoky apod.

Jste škola a přemýšlíte o vzdělávací akci pro své žáky?