Kybergrooming

Kybergrooming lze vysvětlit jako psychickou manipulaci dítěte dospělým prostřednictvím moderních komunikačních technologií s cílem získat důvěru oběti, vylákat ji na osobní schůzku a zpravidla sexuálně zneužít.

Kybergrooming se nejčastěji vyskytuje v rámci instant messengerů (Facebook Messenger, Skype), sociálních sítí (Facebook, Twitter, Badoo), internetových seznamek (libimseti.cz) a různých blogovacích stránek.

Obětí kybergroomingu se může stát prakticky kdokoliv, zpravidla se ale jedná o dívky ve věku 11-17 let, často užívající informační a komunikační technologie, trpící nedostatkem sebedůvěry, pocitem osamění. Jsou otevřené manipulaci a neznalé rizik internetové komunikace.

Kybergroomer je zpravidla sexuální útočník využívající informační a komunikační technologie k prosazení svého cíle. Často se vydává za jinou osobu, než ve skutečnosti je, dle vybrané oběti. Pokud se snaží spřátelit se s 12 letou dívkou, vydává se za 14 letého chlapce. Významnou vlastností kybergroomera (není však pravidlem) je trpělivost – vydrží si s obětí psát i několik měsíců, jen aby pevně získal její důvěru.

Typický průběh kybergroomingu

  • Vzbuzení důvěry a snaha izolovat oběť od okolí
  • Podplácení dárky, penězi, budování přátelského vztahu
  • Získání nebezpečných materiálů k případnému vydírání
  • Emocionální závislost oběti na útočníkovi
  • Osobní schůzka
  • Sexuální obtěžování, zneužití

Nenechávejte své děti na internetu bez dozoru!

Příběh

Muž z Karlovarska prostřednictvím sociální sítě Facebook vyhledával mladé dívky ve věku 10 – 14 let, se kterými si následně psal a vyžadoval zaslání intimních fotografií. Někdy za zaslání intimní fotografie nabízel peníze nebo drahý mobilní telefon. Takto oslovil velké množství mladých dívek a celou konverzaci vedl v takovém duchu, aby se s dívkami mohl následně setkat. Matka jedné z dívek však na konverzaci své dcery s tímto mužem přišla a kontaktovala Policii ČR. I přes to, že Policie ČR pachatele zjistila a obvinila, ve svém jednání dále pokračoval a s jednou z dívek se dokonce setkal. Soudem byl proto vzat do vazby a hrozí mu až 5 let trestu odnětí svobody.

NAŠEL JSEM U SVÉHO DÍTĚTE ZÁVADOVOU KOMUNIKACI

Jak kybergroomingu předejít?

Předejít kybergroomingu můžou rodiče důslednou kontrolou činnosti svých dětí v internetovém prostředí. V tomto případě je třeba odložit předsudky o narušování soukromí svého dítěte a na celou věc nahlížet tak, jako by bylo dítě hlídáno v hustém silničním provozu – zde by každý rodič své dítě držel pevně za ruku a raději vodil – v internetovém provozu by to mělo být obdobné.

Některé děti necítí zábrany k tomu jít na schůzku s neznámou osobou, kterou si domluvili přes internet.

Podívejte se na naše preventivní video

Kybergrooming a právo

Při zjištění závadové komunikace dítěte s neznámou osobou není na místě kontaktovat některou z organizací zabývající se internetovou prevencí (ač k tomu sama organizace může nabádat), ale kontaktujte rovnou Policii ČR!

Může se jednat o trestný čin – při zahájení trestního řízení lze využít ustanovení § 193b trestního zákoníku – Navazování nedovolených kontaktů s dítětem.

Tisk

Denik.cz – Muž z Karlovarska je ve vazbě za obtěžování nezletilých dívek na sociální síti
iDnes.cz – Cizinec zneužil šest dívek, stovky školaček zkontaktoval přes internet

Zdroje:
KOHOUT, Roman a Radek KARCHŇÁK. Bezpečnost v online prostředí. Karlovy Vary: Biblio Karlovy Vary, 2016. ISBN 978-80-260-9543-9.
KOLOUCH, Jan. CyberCrime. Praha: CZ.NIC, z.s.p.o., 2016. CZ.NIC. ISBN 978-80-88168-15-7.
Featured image: https://pixabay.com

Související články

Jste škola a přemýšlíte o vzdělávací akci pro své žáky?