Kyberstalking

Kyberstalking lze jednoduše nazvat nebezpečným pronásledováním.

Útočník využívá informační a komunikační technologie k dlouhodobému, opakovanému a stupňovanému kontaktování – pronásledování své oběti, ve které chce úmyslně vyvolat pocit strachu o své soukromí, zdraví nebo život.

Některé formy kyberstalkingu

 • zasílání zpráv SMS
 • telefonáty a prozvánění
 • zasílání zpráv prostřednictvím messengerů a e-mailů
 • opakované komentování příspěvků oběti na sociálních sítích
 • vkládání příspěvků na profily sociálních sítí oběti
 • krádež identity oběti – následné vystupování jejím jménem
 • kontaktování oběti pod falešnou identitou (několika falešnými identitami)
 • monitorování počítače oběti speciálními programy (keyloggery apod.)
 • zveřejňování informací ze života oběti
 • obtěžující kontaktování přátel oběti aj.

Některé motivy kyberstalkera

 • obtěžovat, vyhrožovat a vydírat oběť
 • demonstrovat svou sílu
 • poškodit oběť před společností
 • opětovné navázání vztahu po odmítnutí aj.

Příběh

Paní Hana, vysoce postavená manažerka banky, se po dlouhodobém a ke konci nefunkčním manželství rozhodla podat žádost o rozvod. Důvodem byla neutuchající žárlivost jejího manžela, který ji k tomuto rozhodnutí „donutil“ svým neustálým obviňováním, že paní Hana má milence. Tajného milence hledal manžel paní Hany i v případě, že šla vynést koš.

Rozhodnutí podat žádost o rozvod nesl její manžel velice těžce a důvod stále spatřoval v tom, že má paní Hana milence. Paní Hana si však začala všímat, že se její manžel v rozčilení podřekl a sdělil jí skutečnosti, které věděla jen ona sama – např. s kým a co si píše na mobilním telefonu. Když se takto podřekl i o místech, kam chodí, věc ji začala vrtat hlavou a navštívila Policii ČR.

V rámci prověřování nahlášeného případu nechala provést policie zkoumání telefonu paní Hany, kde byla nalezena aplikace sledující veškerou činnost v chytrém telefonu. Dle doby nainstalování bylo zřejmé, že aplikaci musel naistalovat manžel paní Hany, neboť v inkriminovanou dobu byli sami v bytě a data byla odesílána na mailový účet, ke kterému byl zaznamenán přístup převážně z domu paní Hany.

Zprávy ani další případný materiál

(fotografie, audiovizuální záznamy apod.)

je důležité nemazat a policii předložit jako důkaz.

Jak se bránit

Kyberstalkingu lze předcházet již ochranou svých dat na internetu.

 • užívat kvalitní a silná hesla a dodržovat pravidla tvorby bezpečného hesla
 • věnovat pozornost informacím na sociálních sítích, které mohou vidět osoby mimo okruh přátel
 • dodržovat pravidla bezpečného užívání internetu (zabezpečení připojení, počítače, mobilního telefonu atd.)

V případě, že se skutečně oběť bude cítit ohrožena na svém soukromí, zdraví nebo dokonce životě, je třeba věc neprodleně oznámit na Policii ČR.

Kyberstalking a právo

Kyberstalking lze za určitých podmínek právně kvalifikovat jako trestný čin Nebezpečné pronásledování podle § 354 trestního zákoníku. Mezi základní podmínky patří, že útočník musí oběť dlouhodobě „vytrvale prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktovat“ a toto jednání je způsobilé vzbudit v oběti důvodnou obavu o její život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jí blízkých. Okolností přitěžující dle § 354 odst. 2 písm. a) TZK je ta skutečnost, že uvedený čin je spáchán na dítěti.

Tisk

Zdroje:
KOHOUT, Roman a Radek KARCHŇÁK. Bezpečnost v online prostředí. Karlovy Vary: Biblio Karlovy Vary, 2016. ISBN 978-80-260-9543-9.
KOLOUCH, Jan. CyberCrime. Praha: CZ.NIC, z.s.p.o., 2016. CZ.NIC. ISBN 978-80-88168-15-7.
Featured image: https://pixabay.com

Související články

Jste škola a přemýšlíte o vzdělávací akci pro své žáky?