Nabídka vzdělávacích akcí

PRO KOHO JSOU VZDĚLÁVACÍ AKCE

Projekt Internetem Bezpečně pořádá několik druhů vzdělávacích akcí se zaměřením na různá témata. Přednášky jsou vždy modifikovány pro danou cílovou skupinu. Např. přednáška „Kyberšikana“ je podána jiným způsobem dětským posluchačům (kterým vysvětluje možná rizika) a jiným způsobem např. učitelskému sboru (kterému je vysvětleno jak v případě zjištění kyberšikany postupovat).

Základní cílové skupiny jsou:

  • děti a studenti
  • odborná veřejnost (policisté, učitelé, zaměstnanci OSPOD apod.)
  • široká veřejnost (rodiče, senioři apod.)
  • firemní zaměstnanci (zaměstnanci ve státní sféře apod.)

VZDĚLÁVACÍ AKCE

OBECNÁ NEBEZPEČÍ VIRTUÁLNÍHO SVĚTA

Pro koho je přednáška určena
Pro žáky a studenty základních a středních škol, širokou a odbornou veřejnost.

O čem přednáška bude
Obsahem přednášky je vysvětlení základních pojmů online světa se zaměřením na bezpečnost. Stejně, než se vydá řidič vozidla do spleťi cest z asfaltu, měl by myslet na své bezpečí: zkontrolovat stav vozidla nebo se připoutat. Poté dbát pravidel silničního provozu. Na cestách digitálních tomu není jinak. I uživatel internetu by měl myslet na své bezpečí a zařízení, které k prostupu svého já do virtuálního světa použije by měl mít řádně zabezpečené a poté ctít pravidel světa z jedniček a nul.

Jak své zařízení zabezpečit, jaké nástrahy v podobě jedniček a nul v online prostředí na uživatele číhají za každým rohem a jak se jim vyhnout prozradí právě tato přednáška.

Kdo přednáší
Roman Kohout, specialista na kybernetické prostředí.

Co s sebou
Dobrou náladu, všechny informace z přednášky jsou k dispozici na stránkách www.internetembezpecne.cz.

KYBERŠIKANA

Pro koho je přednáška určena
Přednáška pro žáky a studenty základních a středních škol.

O čem přednáška bude
Přednáška žáky a studenty seznámí s pojmem kyberšikana, jejími nejčastějšími projevy a případnými právními důsledky. Posluchačům poradí, jak si s kyberšikanou poradit, stanou-li se jejími oběťmi nebo jak pomoci svému kamarádovi. Přednáška představí mnoho skutečných případů (nejen) dětí, které se staly oběťmi kyberšikany a poradí, jak kyberšikaně předcházet.

Kdo přednáší
Roman Kohout, specialista na kybernetické prostředí.

Co s sebou
Dobrou náladu, všechny informace z přednášky jsou k dispozici na stránkách www.internetembezpecne.cz.

DIGITÁLNÍ STOPA

Pro koho je přednáška určena
Přednáška pro žáky a studenty základních a středních škol.

O čem přednáška bude
Obsahem přednášky je vysvětlení pojmu digitální stopa, jak ji uživatel ve virtuálním světě zanechává, jak ji lze zneužít a ze strany uživatele minimalizovat. Závěr přednášky se dotýká rizik online komunikace, zejména kyberšikany, kyberstalkingu, sextingu a některým právním aspektům neuváženého chování ve virtuálním prostředí.

Kdo přednáší
Roman Kohout, specialista na kybernetické prostředí.

Co s sebou
Dobrou náladu, všechny informace z přednášky jsou k dispozici na stránkách www.internetembezpecne.cz.

FIREMNÍ KOMUNIKACE

Pro koho je přednáška určena
Zaměstnanci státní správy a firemní zaměstnanci.

O čem přednáška bude
Přednáška představí nejčastější prohřešky zaměstnanecké komunikace z hlediska bezpečnosti, poukáže na nejčastější podvodné praktiky a prakticky ukáže jak se těmto nebezpečím vyvarovat.

Kdo přednáší
Roman Kohout, specialista na kybernetické prostředí.

Co s sebou
Dobrou náladu, všechny informace z přednášky jsou k dispozici na stránkách www.internetembezpecne.cz.

DÍTĚ V ONLINE PROSTŘEDÍ

Pro koho je přednáška určena
Přednáška pro rodiče zaměřená na bezpečnost dětí v online prostředí.

O čem přednáška bude
Než rodič pustí své dítě samotné na cestu do školy, naučí jej, že je třeba se rozhlédnout, než vstoupí do vozovky a že od cizích lidí si sladkosti nemají brát.
Naučí své dítě stejným dovednostem před tím, než jej samotné pustí do online prostředí?

Přednáška „Dítě v online prostředí“ seznámí rodiče o aktuálních hrozbách, se kterými se mohou jejich děti v online prostředí setkat, jak jim předcházet a jak jednat v případě zjištění rizikového jednání svého dítěte.

Kdo přednáší
Roman Kohout, specialista na kybernetické prostředí.

Co s sebou
Dobrou náladu, všechny informace z přednášky jsou k dispozici na stránkách www.internetembezpecne.cz .

KURZ: JAK CHRÁNIT SVÉ DÍTĚ V ONLINE PROSTŘEDÍ

Pro koho je přednáška určena
Přednáška pro rodiče zaměřená na bezpečnost dětí v online prostředí.

Jedná se o kurz obsahující 3 jednotlivé přednášky a praktickými ukázkami.

O čem přednáška bude
Než rodič pustí své dítě samotné na cestu do školy, naučí jej, že je třeba se rozhlédnout, než vstoupí do vozovky a že od cizích lidí si sladkosti nemají brát.
Naučí své dítě stejným dovednostem před tím, než jej samotné pustí do online prostředí?

Přednáška „Dítě v online prostředí“ seznámí rodiče o aktuálních hrozbách, se kterými se mohou jejich děti v online prostředí setkat, jak jim předcházet a jak jednat v případě zjištění rizikového jednání svého dítěte.

Kdo přednáší
Roman Kohout, specialista na kybernetické prostředí.

Co s sebou
Dobrou náladu, všechny informace z přednášky jsou k dispozici na stránkách www.internetembezpecne.cz .

SENIOR V ONLINE PROSTŘEDÍ

Pro koho je přednáška určena
Pro všechny seniory, kteří se nebojí moderní techniky a chtějí kybernetickým predátorům vypálit rybník 🙂

O čem přednáška bude
I senioři stále více užívají vymoženosti moderních technologií a kybernetičtí predátoři jsou si této skutečnosti dobře vědomi. Své podvodné praktiky již doslova šijí seniorům na míru, a ti se často vzhledem k nedostatku znalostí a zkušeností stávají oběťmi takto dobře připraveného podvodného jednání.

Seminář určený právě pro seniory popisuje aktuální podvodné praktiky v online prostředí, vysvětlí jak je rozpoznat a naučí co dělat, stane-li se senior obětí některé z podvodných praktik. Vysvětlí jak zabezpečit své zařízení a co dělat v případě, že se zařízení (počítač, tablet, mobilní telefon apod.) začne chovat nestandardně.

Kdo přednáší
Roman Kohout, specialista na kybernetické prostředí.

Co s sebou
Pouze dobrou náladu, všechny informace z přednášky jsou k dispozici na stránkách www.internetembezpecne.cz .

ONLINE NÁKUPY

Pro koho je přednáška určena
Přednáška je pro všechny, co rádi na internetu nakupují, ale chtějí tak činit bezpečně.

O čem přednáška bude
Přednáška popíše různé druhy nákupů na internetu (eshopy, inzerce, aukce) a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Upozorní na možnost porovnání zboží v eshopu i napříč různými eshopy.

Představí způsob, jak ověřit eshop dle provozovatele, domény a dalších veřejně dostupných informací v síti internet a tím tak případně rozpoznat eshop podvodný.

V neposlední řadě popíše všechny způsoby úhrady za objednané zboží od dobírky, přes platbu kartou až po platbu ve virtuální měně.

Kdo přednáší
Roman Kohout, specialista na kybernetické prostředí.

Co s sebou

Dobrou náladu, všechny informace z přednášky jsou k dispozici na stránkách www.internetembezpecne.cz .

ZABEZPEČENÍ DOMÁCÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

Pro koho je přednáška určena
Přednáška je určena pro všechny, co chtějí mít doma dobře zabezpečenou počítačovou síť.

O čem přednáška bude
Přednáška vysvětlí základní pojmy týkající se domácí počítačové sítě a uvede několik způsobů jak lze počítačovou síť napadnout. Představí a podrobně popíše základní funkce routeru, zejména ty, které se týkají zabezpečení. V rámci přednášky budou veškeré popisované funkce routeru představovány prostřednictvím praktických ukázek.

 

Kdo přednáší
Roman Kohout, specialista na kybernetické prostředí.

Co s sebou
Dobrou náladu, všechny informace z přednášky jsou k dispozici na stránkách www.internetembezpecne.cz.

MÁTE ZÁJEM O VZDĚLÁVACÍ AKCI

NAPIŠTE NÁMJste škola a přemýšlíte o vzdělávací akci pro své žáky?