you connected

Nezisková organizace you connected, z.s. vznikla v roce 2016.
Smyslem vzniku tohoto spolku byla absence aktivit,které by v Karlovarském
kraji zajišťovaly vzdělávání v oblasti bezpečného pohybu v online prostředí.

Hlavním zakladatelem spolku you connected je Roman Kohout, který je příslušníkem Policie České republiky – oddělení kybernetické kriminality. V rámci své praxe zaznamenal zvyšující se trend zvyšující se trestné činnosti v kyberprostoru s následky dopadajícími na běžné uživatele internetu.

Značná část trestných činů spáchaných v kybernetickém prostředí je často dokonána též v důsledku neznalosti základních pravidel bezpečného pohybu návštěvníků na internetu.

Z důvodu absence vzdělávacích aktivit v Karlovarském kraji zaměřených na bezpečný pohyb v online prostředí, založil neziskovou organizaci you connected, z.s., která realizuje systematické vzdělávání v této oblasti pro laickou i odbornou veřejnost.

Veškeré vzdělávací aktivity realizuje v rámci projektu Internetem Bezpečně.

Základní údaje o spolku you connected

you connected, z.s.
Počerny 146, 360 17 Karlovy Vary

IČO: 05436478
číslo účtu: 276970139/0300

Roman Kohout – předseda
Andrea Kohoutová – místopředseda

2 dotazů v sekci “you connected

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Jste škola a přemýšlíte o vzdělávací akci pro své žáky?