you connected, z. s.

you connected, z.s.

you connected, z.s.
Počerny 146, 360 17 Karlovy Vary

číslo účtu: 276970139/0300
datová schránka: k568jys

Spisová značka: L 7788 vedená u Krajského soudu v Plzni
IČO: 05436478
Úplný výpis ze spolkového rejstříku

Roman Kohout – předseda spolku
Ing. Jan Klučka – místopředseda spolku

Nezisková organizace you connected, z.s. realizuje systematické vzdělávání v oblasti kybernetického bezpečí pro laickou i odbornou veřejnost prostřednictvím projektu Internetem Bezpečně.

INTERNETEM BEZPEČNĚ

Projekt Internetem Bezpečně si formou různorodých vzdělávacích aktivit klade za cíl zvýšit povědomí uživatelů o rizicích v internetovém prostředí. Reaguje na nové hrozby v oblasti bezpečnosti v online prostředí, o kterých informuje na svých webových stránkách a vzdělávacích akcích. Tímto se snaží předcházet následkům těchto hrozeb, případně snížit množství protiprávního jednání páchaného v kyberprostoru.

Projekt se snaží být inovativní a používá nové výukové metody, trendy a interaktivní přístupy v rámci svých vzdělávacích akcí. Obsahem vzdělávacích aktivit jsou praktické ukázky kybernetických hrozeb společně s konkrétními návody, jak se chránit.

Mezi hlavní cílové skupiny projektu patří děti a mládež, rodiče, handicapovaní, pedagogové, specialisté v oblasti prevence, zaměstnanci OSPOD, pracovníci bezpečnostních složek atd.

 

Mezi hlavní vzdělávací aktivity projektu patří:

 • provoz webových stránek internetembezpecne.cz
 • facebooková stránka Internetem Bezpečně
 • realizace odborných přednášek pro laickou i odbornou veřejnost
 • vydávání odborných publikací a dalších podpůrných vzdělávacích materiálů
 • organizace odborných konferencí.

VÝZNAMNÉ OCENĚNÍ

Dne 6. června 2018 získal projekt „Internetem Bezpečně“ organizace you connected, z.s. významné ocenění z rukou zástupců Ministerstva vnitra ČR, odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Tento projekt byl oceněn jako třetí nejlepší projekt Evropské ceny prevence kriminality za rok 2017 a do soutěže jej nominoval Karlovarský kraj, odbor bezpečnosti a krizového řízení.

CO JE ZA NÁMI

V letech 2015 – 2016  byl realizován první projekt týkající se online bezpečí. V rámci neziskové organizace Biblio Karlovy Vary, z. s. byl realizován projekt Bezpečně v online prostředí, který obsahoval vzdělávací kurz pro veřejnost, vzdělávací materiály a přednášky pro děti. Partnerem tohoto projektu byla Krajská knihovna Karlovy Vary.

Publikace

V roce 2016 (duben) vyšla první publikace Bezpečnost v online prostředí v nákladu 600 ks. Jejími aurory jsou Roman Kohout a Mgr. Radek Karchňák. Publikace, kterou lze dohledat pod ISBN 978-80-260-9543-9 byla prakticky okamžitě rozdána na přednáškových akcích a dnes, již pro svou ne zcela aktuálnost, byla vyjmuta i ze sekce „KE STAŽENÍ“.

Postavili jsme se na vlastní nohy

Do října roku 2016 byly vzdělávací akce realizovány pod záštitou spolku Biblio, který náleží Krajské knihovně Karlovy Vary. Celý tým projektu Internetem Bezpečně si této spolupráce nesmírně váží a s Krajskou knihovnou Karlovy Vary udržujeme i nadále širokou spolupráci.

20.10.2020 byla založena nezisková organizace you connected, z.s. a s ní oficiálně vznikl projekt Internetem Bezpečně. Hlavním zakladatelem spolku je Roman Kohout, který je příslušníkem Policie České republiky – odboru kybernetické kriminality.

Vzdělávací akce

V roce 2016 bylo realizováno celkem 17 přednášek na téma kybernetického bezpečí s následujícím rozdělením:

 • 7 x přednáška pro rodiče a veřejnost
 • 2x přednáška pro seniory
 • 2x přednáška pro základní školy
 • 2x přednáška pro střední školy
 • 4x pro odbornou veřejnost

Mimo tyto přednášky byly realizovány vzdělávací akce např. na konferenci „Zdraví a bezpečí“ v Praze pořádané Asociací Záchranný kruh, na konferenci Knihovny současnosti 2016 v Olomouci, v Národní knihovně v Praze nebo pro ředitele středních škol v Jesenici.

Publikace

V lednu 2017 vyšla první publikace pro děti Internetem Bezpečně  v nákladu 2000 ks. Jejím aurorem je Roman Kohout, nádherné ilustrace dodala Sandra Kubíčková a vtipnost dětských textů obstarala Mgr. Marcela Chmarová. Publikace, kterou lze dohledat pod ISBN ISBN 978-80-270-1148-3 byla prakticky okamžitě rozdána na přednáškových akcích pro děti a její aktualizovanou verzi zle stáhnout v sekci ke stažení „KE STAŽENÍ“.

Doprovodnou tiskovinou k této publikaci byl informační leták „Bezpečné heslo“. Jeho obsah vycházel z publikace „Internetem Bezpečně“ a jeho náklad činil 600 ks. Rozdán byl v rámci realizovaných přednášek.

Odborná konference #INTERNETEMBEZPEČNE2017

Ve dnech 20. – 21. 4. 2017 se v Krajské knihovně Karlovy Vary konala odborná konference s názvem Internetem Bezpečně 2017. Konferenci organizoval Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor sociálních věcí a odbor školství, mládeže a tělovýchovy, ve spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary. Konference nesla záštitu náměstka hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí a bezpečnosti, Mgr. Petra Kubise.
Partnery konference byly spolky Biblio Karlovy Vary a you connected, které se podílely na tvorbě obsahu a organizaci celé akce. Konference byla finančně podpořena též Asociací poskytovatelů mobilních služeb (O 2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.). Mediální podporu konference zajistil Český rozhlas.

Napsali o nás:

IKAROS – elektronický časopis o informační společnosti

Spuštění webových stránek www.internetembezpecne.cz

V roce 2017 byly spuštěny webové stránky projektu na stejnojmenné doméně www.internetembezpecne.cz. Hlavním cílem těchto webových stránek je působení v oblasti prevence, vzdělávání a osvěty v oblasti bezpečného  pohybu v online prostředí pro širokou veřejnost. Specifikem těchto webových stránek je rozdělení pro cílové skupiny, rozdělení podle typů kybernetického nebezpečí, ale zejména způsob předávání informací – neodborným textem – lehce pochopitelným i pro technicky neznalé uživatele internetu. WWW stránky reflektují aktuální hrozby na internetu a potřeby široké veřejnosti zjištěné na základě přednášek spolkem provedených.

Sekundárně je spuštěna i prezentace spolku na doméně www.youconnected.cz.

Vzdělávací akce

V roce 2016 bylo realizováno celkem 17 přednášek na téma kybernetického bezpečí s následujícím rozdělením:

 • 7 x přednáška pro rodiče a veřejnost
 • 2x přednáška pro seniory
 • 2x přednáška pro základní školy
 • 2x přednáška pro střední školy
 • 4x pro odbornou veřejnost

Mimo tyto přednášky byly realizovány vzdělávací akce např. na konferenci “Zdraví a bezpečí” v Praze pořádané Asociací Záchranný kruh, na konferenci Knihovny současnosti 2016 v Olomouci, v Národní knihovně v Praze nebo pro ředitele středních škol v Jesenici.

 

Domov dětí a mládeže K. Vary, Dětský domov Cheb a H. Slavkov, Dětský domov K. Vary a Ostrov, Dětský domov PAPRSEK M. Lázně, SOS dětská vesnička K. Vary, 2x Střední logistická Dalovice, 2x ZŠ Konečná KV, ISS Cheb, Preventivní centrum Sokolov, Vyšší odborná škola zdravotnická Cheb, Střední průmyslová škola Loket, Vyšší odborná škola cestovního ruchu v K. Varech, Obchodní akademie Karlovy Vary

Jste škola a přemýšlíte o vzdělávací akci pro své žáky?