you connected

you connected, z.s.

Hlavním zakladatelem spolku you connected je Roman Kohout, který je příslušníkem Policie České republiky – oddělení kybernetické kriminality. V rámci své praxe zaznamenal zvyšující se trend zvyšující se trestné činnosti v kyberprostoru s následky dopadajícími na běžné uživatele internetu.

Značná část trestných činů spáchaných v kybernetickém prostředí je často dokonána též v důsledku neznalosti základních pravidel bezpečného pohybu návštěvníků na internetu.

Z důvodu absence vzdělávacích aktivit v Karlovarském kraji zaměřených na bezpečný pohyb v online prostředí, založil neziskovou organizaci you connected, z.s., která realizuje systematické vzdělávání v této oblasti pro laickou i odbornou veřejnost.

VÝZNAMNÉ OCENĚNÍ

Hlavním zakladatelem spolku you connected je Roman Kohout, který je příslušníkem Policie České republiky – oddělení kybernetické kriminality. V rámci své praxe zaznamenal zvyšující se trend zvyšující se trestné činnosti v kyberprostoru s následky dopadajícími na běžné uživatele internetu.

Značná část trestných činů spáchaných v kybernetickém prostředí je často dokonána též v důsledku neznalosti základních pravidel bezpečného pohybu návštěvníků na internetu.

Z důvodu absence vzdělávacích aktivit v Karlovarském kraji zaměřených na bezpečný pohyb v online prostředí, založil neziskovou organizaci you connected, z.s., která realizuje systematické vzdělávání v této oblasti pro laickou i odbornou veřejnost.

INTERNETEM BEZPEČNĚ

Projekt Internetem Bezpečně si formou různorodých vzdělávacích aktivit klade za cíl zvýšit povědomí uživatelů o rizicích v internetovém prostředí. Reaguje na nové hrozby v oblasti bezpečnosti v online prostředí, o kterých informuje na svých webových stránkách a vzdělávacích akcích. Tímto se snaží předcházet následkům těchto hrozeb, případně snížit množství protiprávního jednání páchaného v kyberprostoru.

Projekt se snaží být inovativní a používá nové výukové metody, trendy a interaktivní přístupy v rámci svých vzdělávacích akcí. Obsahem vzdělávacích aktivit jsou praktické ukázky kybernetických hrozeb společně s konkrétními návody, jak se chránit.

Mezi hlavní cílové skupiny projektu patří děti a mládež, rodiče, handicapovaní, pedagogové, specialisté v oblasti prevence, zaměstnanci OSPOD, pracovníci bezpečnostních složek atd.

 

Mezi hlavní vzdělávací aktivity projektu patří:

  • provoz webových stránek internetembezpecne.cz
  • facebooková stránka Internetem Bezpečně
  • realizace odborných přednášek pro laickou i odbornou veřejnost
  • vydávání odborných publikací a dalších podpůrných vzdělávacích materiálů
  • organizace odborných konferencí.

CO JE ZA NÁMI

Já jsem textový blok. Klikni na tlačítko úprav ke změně textu. Výplňový text: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Na základě započaté spolupráce Romana Kohouta s Michaelou Kožíškovou byl v říjnu 2016 založen spolek you connected a projekt Internetem Bezpečně.

Já jsem textový blok. Klikni na tlačítko úprav ke změně textu. Výplňový text: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLKU

you connected, z.s.
Počerny 146, 360 17 Karlovy Vary

IČO: 05436478
číslo účtu: 276970139/0300

Roman Kohout – předseda
Ing. Jan Klučka – místopředseda

Jste škola a přemýšlíte o vzdělávací akci pro své žáky?