Co to je malware

Slovo malware vzniklo složením anglických slov malicious a software, tedy škodlivý software. V češtině se někdy označuje jako počítačová havěť. Jedná se o počítačový program nebo jakýkoliv kus programového kódu vytvořený za účelem napadení – vniknutí do systému (jeho infikování) za účelem jeho poškození, ovládnutí, odcizení dat, sledování uživatele apod.

Pod malware spadají počítačové viry, červi, trojské koně, spyware, adware, rootkity, keyloggery, ransomware atd. Některé si blíže představíme.

Jak se malwaru bránit?

Výše uvedené odstavce představily pouze zlomek různorodého škodlivého softwaru (malwaru), především ty, se kterými se běžný uživatel může nejpravděpodobněji setkat. Jen vyjádření společnosti Kaspersky Lab, která uvádí, že denně odhalí více než 310.000 nových škodlivých souborů, vypovídá své. Běžnému uživateli se tedy může z tohoto pohledu internet jevit jako velice nebezpečný prostor a z jistého úhlu pohledu tomu tak skutečně může být. Paniku však ponechme pro jiné případy, neboť ani z nejhoršího možného úhlu pohledu se internetové prostředí svým možným nebezpečím neliší od prostředí reálného. Důležité je se s možnými nebezpečími internetového prostředí seznámit a svou obezřetností se jim vyhnout.

Poté se může stát, že se jako mnoho jiných s malwarem vůbec nesetkáte, nebo maximálně v podobě notifikace antivirového programu s tím, že byl takový malware zablokován.

 

Je možné se nakazit malwarem, ačkoliv používám antivirový program?

Ano, možné to je.

Některé druhy malwaru jsou velice sofistikovanými kusy programových kódů, které dokáží obelstít veškeré detekční schopnosti antivirového programu, nebo se může jednat o zcela nový druh škodlivého kódu, který antivirové programy zpočátku detekovat prostě nedokáží.

 

Lze poznat, že je zařízení infikováno malwarem?

Pokud se jedná o dobře navrhnutý škodlivý kód (malware), bude tato skutečnost pro běžného uživatele jen stěží odhalitelná.

V minulosti se jako typické příznaky přítomnosti malwaru uváděly tyto: obecné snížení výkonu počítače, neobvyklé chování nebo dokonce pády různých programů a zpomalení přístupu na internet. V současné době je však výkon zařízení a rychlost internetového připojení na takové úrovni, že běžný uživatel tyto příznaky není schopen zaregistrovat. Jediným příznakem tedy zůstává nestabilita, neobvyklé chování a pády různých programů a aplikací. Zřídka se může stát, že se uživateli znepřístupní některé služby, neboť působení malware v zařízení jej může zařadit na tzv. blacklist dané služby (označené jako nežádoucí).

Napadení zařízení malwarem lze také spolehlivě odhalit monitorováním komunikace zařízení v rámci internetu, avšak toto není v možnostech běžného uživatele.

Převážná většina domácích uživatelů pracuje v režimu administrátora, což je hrubý prohřešek proti těmto zásadám.

Tip !

Pokud budete nuceni otevřít webovou stránku s pochybným obsahem a nebudete si jisti, že je daná webová stránka čistá (bez malwaru), lze ji zkontrolovat tzv. online – kontrola mimo užívané zařízení a bez nutnosti ji otevřít. To samé lze učinit i se souborem např. na flashdisku.

VirusTotal je bezplatná služba, která analyzuje podezřelé soubory a webové adresy a umožňuje rychlou detekci virů, červů, trojských koní a různých druhů malwaru.

Jak se chránit

  • užívat aktualizovaný operační systém, antivirový program a firewall, internetový prohlížeč (včetně aktualizace doplňků)
  • nestahovat programy a aplikace z neznámých zdrojů
  • neotevírat přílohy nevyžádaných emailů nebo ze zpráv od neznámých kontaktů na sociálních sítích
  • při stahování souborů ze sdílených úložišť být obezřetný – před spuštěním staženého souboru provést kontrolu antivirovým programem
  • neotvírat webové stránky s pochybným obsahem
  • neužívat k běžné činnosti na počítači s operačním systémem Windows v režimu administrátora, ale uživatele s nižšími právy
  • pravidelně zálohovat svá data

Užitečné odkazy

Virus Bulletin, nezávislá testovací organizace, testuje antivirová řešení od roku 1998 a uděluje ocenění VB100, které je v antivirovém průmyslu považováno za známku vysoké kvality. ESET jako jediný ze všech výrobců pravidelně získává VB100 již 18 let za sebou.

Více na www.eset.cz

Další nejznámější antivirová řešení

Související články

Zdroje:
KOHOUT, Roman a Radek KARCHŇÁK. Bezpečnost v online prostředí. Karlovy Vary: Biblio Karlovy Vary, 2016. ISBN 978-80-260-9543-9.
Featured image: https://pixabay.com

Jste škola a přemýšlíte o vzdělávací akci pro své žáky?