Registrace

Vložte své údaje

* heslo musí obsahovat písmena i číslice
Souhlasím se zařazením mého e-mailu do naší databáze, díky čemuž Vás budeme moci v případě potřeby kontaktovat.

Co je to „zařazení“?

Bez zařazení

Naše webové stránky jsou určeny jak široké veřejnosti, tak veřejnosti odborné. Odborná veřejnost však vyžaduje jiný druh informací a tak jsme si dovolili vytvořit uzavřené skupiny, kde se tento druh informací nachází.

Pokud nesloužíte u Policie České republiky, Městské policie nebo nejste učitel informatiky, který vyučuje podle námi vytvořené učebnice, zvolte „Bez zařazení“. Registrace proběhne automaticky během několika chvil.

Policie ČR, Městská policie, Výuka informatiky

Pokud požadujete zařazení do některé z těchto skupin, proveďte registraci jako běžný uživatel. Vaše registrace se však dokončí až po ověření, zda skutečně splňujete podmínky pro zařazení do dané skupiny. Pro toto ověření prosím správně zadejta organizaci, ve které pracujete a ve které bude možné ověření provést.

Jste škola a přemýšlíte o vzdělávací akci pro své žáky?