Počítačové viry, červi a trojské koně

Počítačový vir

Za počítačový vir je označován škodlivý program nebo část programového kódu, který se spustí bez vědomí uživatele.

Cílem počítačového viru je zpravidla získání kontroly nad počítačovým systémem nebo jeho částí a následně poškození uživatele samotného (kupříkladu smazáním souborů bez vědomí uživatele).

Ke svému šíření využívá hostitele – jiné soubory, do kterých je vkládán (zkopírováním svého těla) a tyto využívá jako prostředek pro své další přenášení za účelem infikovat další systém. K tomuto šíření využívá zejména spustitelné soubory (EXE, COM, SYS atd.), různé dokumenty (DOC, XLS apod.) nebo samospustitelné přílohy emailové komunikace. V chování počítačového viru lze nalézt paralelu s chováním viru biologického. Je schopen replikovat sám sebe do buněk.

Klasický počítačový vir je v dnešní době na ústupu, je vytlačován sofistikovanějšími formami útoku na systém, neboť si s ním dokáže poradit prakticky každý lepší antivirový program.

Počítačoví červi

Počítačový červ (worm) je jistým druhem počítačového viru. Jedná se o škodlivý kód, jehož cíl je stejný jako u počítačových virů – poškození uživatele, resp. jeho dat.

Od počítačového viru se liší zejména formou, jakou se šíří. Počítačový červ se dokáže replikovat sám a do dalších počítačových systémů se zpravidla šíří prostřednictvím počítačových služeb. Takto vytvořené kopie je schopen „na dálku“ aktivovat a spustit.

Ke svému šíření rovněž využívají programových chyb systémů a dalších programů, které mají k systému přístup nebo mohou ovlivnit běh systému.

Užívejte antivirový program

Trojské koně

Trojským koněm (Trojan) je označován škodlivý kód, který je ukryt v počítačovém programu a který se může na první pohled tvářit užitečně. Jde třeba o drobnou hru, spořič obrazovky, anebo právě program na odstranění malwaru. Často využívá legitimitu důvěryhodného zdroje – emailová zpráva s přílohou (v níž je trojský kůň) vytvářející domnění, že pochází např. od společnosti vyvíjející antivirové programy. Paralelu v názvu nacházíme v řecké mytologii o dobytí bájné Troje, kde byl dřevěný kůň zdánlivým darem, avšak ve svých útrobách nesl řecké vojáky, kteří se později města Troje zmocnili.

Stejné poslání má i trojský kůň v počítačovém světě, protože jeho účelem je často získat moc nad systémem, kam byl v legitimním programu propašován.

Jeho cílem je zpravidla: možnost ovládat počítač uživatele útočníkem, manipulace a mazání dat, získávání hesel, ovládání běžících systémů (vzdálené ovládání systému) apod.

Na rozdíl od počítačového viru se zpravidla nesnaží o své „samošíření“.

Užitečné odkazy

Virus Bulletin, nezávislá testovací organizace, testuje antivirová řešení od roku 1998 a uděluje ocenění VB100, které je v antivirovém průmyslu považováno za známku vysoké kvality. ESET jako jediný ze všech výrobců pravidelně získává VB100 již 18 let za sebou.

Více na www.eset.cz

Další nejznámější antivirová řešení

Nejznámější antivirové programy

Avast
AVG
ESET
Kaspersky
McAfee
Microsoft
Norton

Související články

Zdroje:
KOHOUT, Roman a Radek KARCHŇÁK. Bezpečnost v online prostředí. Karlovy Vary: Biblio Karlovy Vary, 2016. ISBN 978-80-260-9543-9.
Featured image: https://pixabay.com

Jste škola a přemýšlíte o vzdělávací akci pro své žáky?