UOOU: Cookies od začátku roku 2022 pouze se souhlasem

Dne 25. 11. 2021 vydal Úřad pro ochranu osobních údajů tiskovou zprávu týkající se cookies a změně právní úpravy, která nás čeká od roku 2022. V čem tato změna spočívá vysvětluje nejlépe samotný text UOOU:
Zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek je v rámci Evropské unie upraveno směrnicí o soukromí a elektronických komunikacích, která vyžaduje, aby provozovatelé webových stránek získali od návštěvníků těchto stránek souhlas s využíváním cookies (tzv. princip opt-in). Výjimku představují pouze technické cookies, které jsou nezbytné pro správnou funkci webových stránek. 

V českém zákoně však nebyl požadavek na souhlas zcela přesně formulován a provozovatelé webů i odborná veřejnost jej často vykládali jako princip opt-out, tedy „co výslovně neodmítnu, to dostávám“. Schválením novely zákona o elektronických komunikacích jsou s účinností k 1. lednu 2022 odstraněny jakékoli nejasnosti – správci webových stránek mohou shromažďovat osobní údaje návštěvníků těchto stránek pouze na základě jejich prokazatelného souhlasu (princip opt-in).

Při zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies hovoříme o široké skupině údajů, které správci hodlají shromažďovat za účelem analýz, statistik, reklam či třeba hodnocení poskytovaných služeb. Princip opt-in se však netýká technických cookies, které jsou nezbytné pro přenos zpráv a poskytování služeb, včetně zajištění bezpečné komunikace.

Režim opt-in je v souladu s obecným nařízením a za jeho zavedení se ÚOOÚ dlouhodobě zasazuje. Upozorňuje například, že získání svobodného, konkrétního a informovaného souhlasu neumožňuje situace, kdy je v prohlížeči „souhlas“ předem automaticky nastaven. Navíc dle obecného nařízení je to právě správce, kdo musí být schopen doložit, že mu subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých dat.

V současnosti řada českých webů pouze stručně informuje své návštěvníky o využívání cookies a o tom, že je možné jejich ukládání odmítnout prostřednictvím nastavení prohlížeče. Tento přístup je nezbytné změnit, jelikož od ledna je výslovně požadován souhlas uživatele. 

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů ve svých Pokynech č. 05/2020 k souhlasu připouští možnost získat souhlas prostřednictvím nastavení prohlížeče, ovšem za podmínek, že souhlas splňuje požadavky obecného nařízení. Podle něj musí být souhlas svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný. Uživatel musí mít možnost souhlas jednoduše odmítnout či odvolat, aniž by to pro něho představovalo újmu, např. že by se mu bez udělení souhlasu nezobrazil obsah webových stránek. Zároveň musí být uživateli jasným a srozumitelným způsobem poskytnuty přesné a úplné informace o všech podstatných otázkách, jako jsou povaha zpracovávaných údajů, účely zpracování, příjemci, jimž budou údaje případně předány či práva subjektu údajů. 

Pro lepší přehlednost je vhodné informace poskytovat v několika vrstvách, což umožní subjektům údajů rozhodnout se, zda si přečtou stručné nebo podrobnější znění informací. Souhlas by měl být rovněž strukturovaný a udělený pro každý ze zamýšlených účelů. Úřad zde zdůrazňuje, že nečinnost subjektu údajů neznamená jednoznačný souhlas. Prohlášení ve smyslu „setrváním na webových stránkách souhlasíte s ukládáním cookies“ proto nelze považovat za souhlas v souladu s obecným nařízením.

Jste škola a přemýšlíte o vzdělávací akci pro své žáky?