Motivujte dítě k programování

Pokud vaše dítě tráví příliš mnoho času na internetu a na vině nejsou zcela sociální sítě nebo počítačové hry – prostě jej počítače zajímají, podpořte jej v jeho zálibě. Existuje několik webových stránek, které vám v tom pomůžou.

www.code.org

Jeden příklad za všechny. Projekt code.org je zaměřen na logické myšlení ve spojení s výukou programování, a to formou hry, která vaše dítě určitě bude bavit. Za využití oblíbených postav z počítačových her či dětských seriálů je dítě stavěno před logické úkoly, které musí splnit. Obtížnost se pomaličku stupňuje a po několika kolech bude dítě schopno naprogramovat pohyb panáčka z hry Minecraft dle zadaných instrukcí. Úlohy jsou v mnoha jazykových mutacích včetně češtiny. Pokud je ale dítě šikovné, může zde rovněž procvičit cizí jazyk. Skvělý projekt je podporován zvučnými jmény společností a osob, např. Facebook, Amazon Web Services, Google, Verizon, Ballmer Family Giving, Microsoft, Salesforce, Mark Zuckerberg and Priscilla Chan, Bill Gates.

www.code.org

Scratch

Další alternativou, jak děti nenuceně učit programovat, může být projekt Scratch. Se Scratchem může dítě programovat interaktivní příběhy, hry a animace a sdílet svoje výtvory s online komunitou. Scratch pomáhá mladým naučit se myslet tvořivě, přemýšlet systematicky a spolupracovat — podstatné dovednosti pro život v 21. století. Scratch je projektem Lifelong Kindergarten Group v MIT Media Lab. a je poskytován zcela bezplatně. Scratch je navržen zejména pro věk 8 až 16 let, ale je používán lidmi každého věku.

http://scratch.mit.edu/

Hour Of Code

Poslední alternativou je projekt Hour Of Code, neboli Hodina kódu. Dle samotných autorů je Hodina kódu celosvětová akce, které se účastní desítky milionů žáků z více než 180 zemí světa. Kdokoliv může zorganizovat svoji akci v rámci Hodiny kódu. Jsou k dispozici jednohodinové výukové programy. Nejsou požadované žádné předchozí zkušenosti. Určeno pro věk od 4 do 104 let. Projekt je úvodem do informatiky, který má za cíl přiblížit programování a ukázat, že každý se může naučit jeho základy.

https://hourofcode.com/

Zdroje:
KOHOUT Roman
Anybody can learn | Code.org. Anybody can learn | Code.org [online]. Copyright © Code.org, 2017. Code.org [cit. 17.08.2017]. Dostupné z: https://code.org/
Featured image: https://pixabay.com

Související články

Malware a všelijaké jiné internety

Malware, spyware, virus, phishing, ransomware či keylogger. Každý z nás už někdy nejspíš slyšel alespoň o jednom z těchto pojmů. Ne všichni uživatelé jsou však obeznámeni s různými hrozbami, které na každého z nás čekají na internetu. V tomto článku spolu tedy tato nebezpečí jednoduše projdeme a zájemcům o hlubší porozumění temným zákoutím internetu nabídnu [...]

Hate speech a anonymita

Hate speech, česky nenávistné projevy, šíří a podněcují nenávist ke skupinám lidí. Důvodem může být rasa, náboženství, etnicita a mnoho dalšího. Na sociálních sítích je to téměř na denním pořádku. Ale pozor, nenávistné projevy vůči skupinám osob mohou být klasifikovány jako trestný čin (§ 356 trestního zákoníku). „Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, [...]

Trolling – Druh humoru nebo nebezpečná záliba?

Než odpovíme na tuto otázku, musíme si nejdříve vysvětlit, co to vlastně trolling je. Spousta lidí bezpochyby odtuší, nicméně po zevrubnějším ohledání tohoto pojmu jsem došel k závěru, že je vlastně velmi těžké tento fenomén uceleně popsat. Jednoduše řečeno jde opravdu o druh humoru a sadu praktik používaných na internetu, zejména k zesměšnění či manipulaci [...]

Jste škola a přemýšlíte o vzdělávací akci pro své žáky?