Konference INTERNETEM BEZPEČNĚ 2018 úspěšně proběhla

7/2018

5. 11. 2018

Cílem druhého ročníku konference Internetem Bezpečně 2018, která se konala dne 25. 10. 2018 v hotelu Thermal, bylo informovat účastníky o aktuálních kybernetických hrozbách a naučit je bezpečnému chování v online prostředí a ochránit tak nejen je samotné, ale především děti a mládež. Hlavním organizátorem konference byl karlovarský spolek you connected, jehož hlavní činností je vzdělávání uživatelů zaměřené na bezpečný pohyb v online prostředí.

„Na konferenci se přihlásilo přes 400 osob. Byl připraven program celkem ve 4 sálech pro 4 cílové skupiny. Dopoledne probíhaly přednášky pro odbornou veřejnost (pro pedagogy, psychology, zaměstnance OSPOD, preventisty, pěstouny, osoby pečující o děti v dětských domovech a SOS vesničkách, pro vychovatele a další). Program byl připraven dále pro vedení měst, obcí a škol a speciální uzavřený program běžel pro policisty. Odpoledne bylo určeno pro širokou veřejnost – pro rodiče, seniory, starší mládež a další“, informuje hlavní organizátor konference a předseda spolku you connected Roman Kohout.

Přednášky si připravili odborníci od Policie ČR, z O2, z ČSOB, ze společnosti Anect, Cesnet, Samsung, z Linky Bezpečí, z projektu ZvolSi.Info, www.soft-it.cz, z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, Chytilová a spol. atd.

Dopoledne představila svou činnost odborné veřejnosti např. Linka Bezpečí, probíraným tématem byly dále dezinformace, které se objevují na internetu – tzv. Fakes News. Byla rozebrána otázka ochrany osobních údajů dětí v souvislosti s novým nařízením Evropské unie GDPR. Hovořilo se též o používání sociálních sítích a byly představeny postupy, které používají orgány činné v trestním řízení k dopadení pachatelů kyberzločinů. Zástupci měst a obcí získali cenné rady,  jak ochránit své počítačové sítě a jak čelit kybernetickým útokům. Policistům byla představena nová publikace, která podrobně vysvětluje a popisuje, jak vyšetřovat kybernetickou trestnou činnost. Byly zde probrány aktuální kybernetické hrozby a útoky, celá tato problematika byla rozebrána z hlediska trestního práva. Odpoledne byla s rodiči rozebrána problematika závislosti dětí a mládeže na IT technologiích, dále byly představeny ochranné počítačové programy. Řeč byla též o tom, jak se před kybernetickými hrozbami ochránit – pojistit se, či jak si zabezpečit internetové bankovnictví a mnoho dalšího

Součástí konference byla i demonstrace virtuální i rozšířené reality. Každý návštěvník si mohl vyzkoušet zážitek v digitálním světě prostřednictvím headsetu Samsung Gear VR, a dalších technologií.

Konferenci mediálně podpořilo Hitradio Dragon, dále Český rozhlas Plzeň a Regionzápad.

„Děkujeme všem partnerům, kteří se podíleli na přípravě a realizaci konference. Jsme rádi, že se nám podařilo spolu s partnery zrealizovat zajímavou a hlavně potřebnou vzdělávací akci, a že byl o účast na této konferenci opravdu velký zájem“, uzavírá projektová manažerka spolku Michaela Kožíšková

 

Fotografie z konference Internetem Bezpečně 2018

Buletin Konference Internetem Bezpečně 2018 provede nejzásadnějšími momenty konference, představí jednotlivé přednášející a jejich přednášky. Buletin je možné stáhnout ve verzi PDF. V závěru buletinu jsme si dovolili uvést zpětnou vazbu účastníků, kteří na konferenci věnovali svůj čas vyplnění krátkého dotazníku.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 

KONFERENCI PODPOŘILI

  

PARTNEŘI KONFERENCE

Jste škola a přemýšlíte o vzdělávací akci pro své žáky?