Projekt INTERNETEM BEZPEČNĚ vzdělává žáky, seniory, ale též ostatní veřejnost

Projekt INTERNETEM BEZPEČNĚ pokračuje úspěšně dále. Spolek you connected, který v Karlovarském kraji realizuje vzdělávací aktivity zaměřené na bezpečný pohyb v online prostředí,  mohl díky podpoře z ČSOB zrealizovat v roce 2019 celkem 7 přednášek pro děti a studenty v Karlovarském kraji. Akcí se zúčastnilo 456 dětí. Poučeno jak se bezpečně chovat bylo též 50 seniorů.

„Kybernetická trestná činnost navyšuje policejní statistiky rok od roku více a více. Kybernetické bezpečnosti je třeba ze strany široké veřejnosti věnovat větší pozornost.“, říká předseda spolku, odborník na kyberkriminalitu, lektor přednášek a předseda spolku Roman Kohout. „Nejohroženější jsou děti, dospívající, ale též senioři. Na přednáškách informuji především o aktuálních kybernetických hrozbách a dále radím, jak se v online prostředí ochránit“, pokračuje Kohout.

V rámci projektu bylo během roku 2019 vytvořeno a umístěno též 30 odborných článků na webu www.internetembezpecne.cz.  Stránky jsou vhodné nejen pro děti, mládež, ale též pro rodiče, seniory, pěstouny, pedagogy, psychology, zaměstnance OSPOD a další zájemce o tuto problematiku.

Pro žáky II. stupně byla zpracována Učebnice informatiky. Tato učební pomůcka doplňuje běžnou výuku IT, popisuje hrozby a rizika, se kterými se mohou děti setkat  na internetu. „Bohužel víme, že se o hrozbách v kybernetickém prostředí na školách s dětmi téměř nemluví,  děti si často neví rady, pokud se stanou obětí kybernetického útoku, jsou zoufalé, upadají do depresí, neví, jak situaci řešit.  Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zpracovat tento materiál pro děti a naučit je bezpečnému chování v online prostředí“, pokračuje Kohout. „Tato učebnice byla vytvořena ve spolupráci s pedagogy, kteří připravili textovou část a pomohli tak tento materiál připravit pro děti poutavý a zajímavý.  Učebnice je navíc obsahově propojena s webovými stránkami, které kromě stejného textu obsahují  i didaktické aplikace, které mají za úkol pomoci dětem lépe pochopit svět počítačů nebo jen zkontrolovat, zda si vytvořily kvalitní a silné heslo.

Díky projektu byla též vytvořena pro děti a mládež vzdělávací záložka do knížky. Oba materiály budou rozdány zdarma do škol a současně budou k dispozici ke stažení na www.internetembezpecne.cz

„Jsme potěšeni, že projekt Internetem Bezpečně pokračuje díky podpoře ČSOB“.   Vzdělávání v této oblasti je velice důležité, jsme rádi, že můžeme v této činnosti pokračovat a působit tak v oblasti prevence bezpečného chování v online světě a pomoci tak ochránit ohrožené skupiny obyvatel“, říká projektová manažerka spolku Michaela Kožíšková.

 

Michaela Kožíšková

Jste škola a přemýšlíte o vzdělávací akci pro své žáky?