Na Karlovarsku se testuje nová UČEBNICE INFORMATIKY

TZ 1/2019

Do vybraných škol na Karlovarsku bylo předáno celkem 400 ks nové učebnice s názvem UČEBNICE INFORMATIKY. Za novou učebnicí stojí karlovarský spolek you connected, který ji začlenil jako jednu ze svých aktivit v rámci projektu Internetem Bezpečně. Učebnici si vytvořili sami učitelé na Karlovarsku dle svých potřeb a v současné době ji testují ve výuce informatiky.Cílem učebnice je informovat žáky nejen o základních pojmech ze světa kybernetiky, ale též o rizicích a hrozbách, se kterými se mohou v ve světě jedniček a nul setkat.

Spolek you connected již skoro 3 roky organizuje a pořádá v Karlovarském kraji vzdělávací aktivity zaměřené na bezpečný pohyb  na internetu a na tyto aktivity navazuje i nová učebnice. Stejně jako na přednáškách, se i v učebnici děti dozví, co by se jim vše mohlo při pohybu v online prostředí přihodit, naučí se, jak se bezpečně chovat, jak se bránit a rizikovému chování se tak vyvarovat.

„Bohužel jsme na našich přednáškách na školách zjistili, že učebnice podobného typu mezi výukovými materiály chybí, proto jsme se rozhodli takovou pomůcku zpracovat a školám nabídnout. Nejdřív ji pilotně otestujeme a na základě zpětné vazby od dětí i pedagogů ji doladíme do finální verze. Poté bude učebnice vytištěna a rozdána do partnerských škol, které ji testovaly. Bude též k dispozici v elektronické verzi na našich webových stránkách www.internetembezpecne.cz – ke stažení zdarma“, říká autor publikace, specialista na kybernetickou kriminalitu a předseda spolku you connected Roman Kohout.

„Chtěl bych zejména poděkovat paní učitelce Mgr. Štěpánce Šťastné a její dceři Kristýně za velice aktivní spolupráci na vzniku této publikace. Paní učitelka a její dcera pomohly vytvořit většinu obsahu této učební pomůcky, za což jim velice děkujeme. Velice si vážím toho, že na této publikaci se podílí i pedagogové, kteří informatiku vyučují a přesně tak ví, jak by tato pomůcka měla či neměla vypadat. Celou učebnici ilustrovala Sandra Kubíčková, která se již podílela na velice úspěšné dětské publikaci Internetem Bezpečně“, pokračuje Kohout.

„Vznik této potřebné pomůcky financovala ČSOB – Nadační fond vzdělání. Velice si této podpory vážíme a jsme rádi, že můžeme do školství vnést nový vzdělávací materiál s cílem ochránit děti v kyberprostoru a naučit je bezpečnému chování“, sděluje projektová manažerka spolku Michaela Kožíšková.

Další tiskové zprávy

Jste škola a přemýšlíte o vzdělávací akci pro své žáky?