Pod pojmem počítačová grafika si můžeme představit jakékoliv obrázky, fotky nebo videa. Je to cokoliv, co se musí nějakým způsobem zobrazit na monitor počítače.

Počítačovou grafiku dělíme na dva základní typy, grafiku rastrovou a grafiku vektorovou. Rozdíl mezi nimi můžeme zjistit při přiblížení daného obrázku. Pokud je obrázek kostrbatý a skládá se z barevných čtverečků, jde o grafiku rastrovou. Rastrová grafika se skládá z tzv. pixelů, což jsou barevné čtverečky, které dohromady tvoří obrázek, fotografii nebo video. Naopak vektorová grafika se skládá z bodů a tzv. vektorů, což jsou takové šipky, které mají nějakou velikost a směr. Počítač si podle nic sám přepočítá, jak bude výsledný obrázek vypadat, a tak ani při přiblížení nebude kostičkovaný, ale pořád krásně hladký.

Ve vektorové grafice se ukládá spousta písem, které v počítači používáme. V rastrové máme naopak většinu fotografií, které si stáhneme z mobilu nebo fotoaparátu. Že nevěříte? Tak si to sami vyzkoušejte. Otevřete si jakoukoli fotografii nebo obrázek a zkuste si ho hodně zvětšit. Nejspíše uvidíte právě jednotlivé pixely.

Obrázky se dělí podle přípony, jak jsme si již říkali v dřívější kapitole. Rozdíl v obrázku není pouze v příponě, ale také v jeho uložení a interpretaci. Většinu fotografií tzv. komprimujeme. To je postup, kdy se snažíme zmenšit velikost dané fotky, aby es nám jich do úložiště vešlo více, ale tím ztrácíme nějaké informace. Podle toho, kolik informací ztratíme, je obrázek kvalitní nebo vhodný k různým úkonům.

Pokud si necháme uložené jednotlivé pixely, tak máme obrázek velmi velký. Takto se nejčastěji ukládá .bmp, tedy bitmapový obrázek. V něm jsou všechny pixely zapsány tak, jak jdou za sebou, jakou barvu obsahují, a tedy neztrácíme žádné informace.

My si však nejčastěji prohlížíme obrázky ve formátu .jpg. Tento formát je ztrátový. To znamená, že se ztrácejí některé informace, aby se nám výsledný soubor co nejvíce zmenšil. V tomto formátu to znamená, že pixely se stejnou barvou se nezapisují po sobě, ale zjednoduší se zápis, kolikrát tam daný pixel je. Také se nám trochu změní barevná škála. To znamená, že se barvy podobného jasu a hloubky slijí do jedné. Jelikož je lidské oko nedokonalé, tak nic nepoznáme. Obrázek se nám pořád bude zdát krásný a barevný, ale ušetříme spoustu místa na další obrázky a soubory. A to se vyplatí 😉

Na počítačovou grafiku existuje spousta různých programů. Mezi nejrozšířenější patří Zoner Callisto, Zoner Photostudio a Adobe Photoshop. Za grafický program vlastně můžeme pokládat jakýkoli program, ve kterém můžeme vytvářet nebo upravovat obrázky nebo fotografie.

A který program je nejjednodušší? No samozřejmě, že Malování, které má každý uživatel Windows již v počítači. Program Malování je zástupcem rastrové grafiky. Pokud si zkusíte nakreslit třeba přímku a pak ji velmi zvětšíte, uvidíte jednotlivé kostičky, tedy pixely. A aby to nebylo tak snadné, my si nyní ukážeme, jak se s tímto programem pracuje a co všechno s ním můžeme provádět.

Program Malování vypadá následovně: Má jedno velké kreslící plátno a nad ním nástrojovou lištu, kde najdeme všechny možné štětce, barvy a další možnosti.

Rastrová grafika se vyznačuje tím, že se vše kreslí na jedno plátno. Pokud chceme něco smazat, musíme použít gumu, ale smažeme tím vše, co je pod sebou, stejně jako gumou na papíře.

Naopak ve vektorové grafice pracujeme v tzv. vrstvách, což jsou průhledné papíry nad sebou, kde každou věc kreslíme na samostatný papír a výsledný obrázek vznikne spojením všech papírů dohromady. Programem, který se používá na vektorovou grafiku je např. Zoner Callisto.