Práce
s klávesnicí

Klávesnice

Klávesnice je vstupní zařízení počítače. Aby ti počítač rozuměl, musíš mu přesně zadat, co má udělat. K tomu potřebuješ dost dobře ovládat klávesnici. Jak se ale v záplavě tlačítek vyznat? Je to vcelku jednoduché.

Klávesnici můžeš rozdělit na několik částí. Ta největší, kde najdeš hlavně písmena, se označuje jako alfanumerická. Vpravo od ní najdeš takovou malou „kalkulačku“. To je část numerická. V horní části klávesnice je řada tlačítek, která se označují F1 – F12. To jsou funkční klávesy. A protože si budeš určitě chtít leckde ušetřit práci, rád se naučíš používat i speciální klávesy. A teď si projdeme jednotlivé části podrobněji.

Alfanumerická část

Ve třech řadách nad sebou najdeš písmena. Pokud ťukneš na písmeno, píšeš malé. Velké uděláš tak, že nejdřív podržíš speciální klávesu SHIFT, a k tomu ťukneš na písmeno.

Ve spodní řadě najdeš podlouhlou speciální klávesu, kterou děláš mezery. Proto se jí říká mezerník (Space).

Pod funkčními klávesami je řada kláves, na kterých jsou číslice i písmena. Tady si musíš dát velký pozor. Pokud ťukneš na klávesu, napíše se písmeno. Když bys chtěl číslici, musíš podržet SHIFT a k tomu stisknout klávesu. V téhle řadě ale najdeš i takové klávesy, na kterých jsou dokonce čtyři znaky. Pro tebe platí ty vpravo. Proč? No zkrátka proto, že máš zapnutou českou klávesnici. Kdyby byla aktivní anglická, psalo by ti to znaky vlevo. Tyto klávesy najdeš vpravo i v dalších řadách alfanumerické části klávesnice. Možná si teď lámeš hlavu, jak ale napsat znak nahoře. Je to jednoduché. Pamatuj si, že spodní znak se píše rovnou, horní znak napíšeš jen tehdy, když zároveň stiskneš SHIFT. Vyzkoušej si to.

V alfanumerické části najdeš kromě mezerníku a klávesy SHIFT ještě řadu dalších speciálních kláves. Kdo je zná a umí používat, bude pro něj kopírování hračka a vůbec nemusí přemýšlet nad tím, jak napsat „zavináč“.

Někdy by se ti třeba mohlo hodit psát jen velkými písmeny. To je snadná věc. A nemusí tě zrovna bolet prst z toho, že pořád držíš SHIFT. Stačí, když zapneš CAPS LOCK – ťukneš prostě na tuto klávesu. Že je funkce psaní velkých písmen aktivní si můžeš prověřit tak, že se rozsvítila zelená kontrolka nad numerickou částí klávesnice. Když CAPS LOCK nevypneš, budeš psát velkými písmeny do nekonečna. Tak pozor na to!

Další speciální klávesou, která by se ti mohla hodit, je TABULÁTOR. Tím odsadíš text v textových editorech a uděláš tak odstavec.

V kurzu jsou také další zkratky. Ale pozor, klávesy musíš mačkat současně.

CTRL+O=OTEVŘÍT

CTRL+S=ULOŽIT

CTRL+F=VYHLEDAT

CTRL+Z=ZPĚT

CTRL+Y=VPŘED

CTRL+P=TISK

CTRL+SHIFT=PŘEPÍNÁNÍ KLÁVESNICE

Numerická část

To je opravdu taková malá kalkulačka. Najdeš tu číslice a znaménka + – * /. Můžeš ji používat, pokud ji máš zapnutou. K tomu slouží klávesa NUM LOCK v její levé horní části.

Funkční klávesy

Je jich celkem 12 a každá z nich má pod sebou jinou funkci. Asi nejvíc se ti bude hodit klávesa F1, což je nápověda. Klávesa F5 ti znovu načte stránku na internetu nebo soubory ve složce. Klávesa F11 ti v prohlížečích promítne okno na celou obrazovku a když ji stiskneš ještě jednou, vrátí se vše do normálu.

Ještě by se ti mohlo hodit

 • ESC – zavře otevřené okno, ale pozor, jen v počítači DELETE – maže znaky, co máš za kurzorem, takže zprava
 • BACKSPACE – ten to dělá naopak, maže znaky před kurzorem, takže maže doleva
 • INSERT – na ten si dej obzvlášť pozor, hlavně v textových editorech. Omylem se ho dotknout a tudíž ho aktivovat, je snadné. Nemusíš si toho totiž vůbec všimnout. Nic nezapípá, nic se nerozsvítí, jen se nenápadně někde zobrazí, že jsi ho zapnul. Napáchat ale může nedozírné škody. Když nebudeš dávat pozor, místo abys vpisoval text, budeš si ho přepisovat. A než si toho všimneš, můžeš přijít o dost velký kus.
 • ENTER – v textových editorech díky němu skočí kurzor o řádek níž, jinak potvrzuje to, co chceš udělat – stiskneš ho po zadání hesla, napsání webové adresy…
 • HOME – kurzor odskočí na začátek řádku
 • END – kurzor odskočí na konec řádku
 • PgDn – kurzor odskočí o stránku níž
 • PgUp – kurzor odskočí o stránku výš
 • PrintScreen – to je takový malý „foťák“. Když ho stiskneš, vyfotíš si obrazovku
 • UPRAVIT @
 • ALT se používá většinou ve spojení s jinými klávesami. Díky němu a klávese V napíšeš zavináč, ve spojení s klávesou X ti vznikne hashtag a když stiskneš zároveň CTRL + ALT + DELETE – dostaneš se do správce úloh a můžeš ukončit program, který nereaguje.

Ještě by tě možná mohla zajímat tato klávesa – WINDOWS. Díky ní vyvoláš nabídku start.

Cvičebnice

Aplikace je dostupná po přihlášení v roli „student“.

Metodika výuky

Tento text je dostupný pouze pro vyučující, kteří mají vytvořen účet.