Prezentace

Pokud chceš vytvořit interaktivní referát do školy, není nic lepšího než prezentace. Jsou to vlastně takové obrázky, které se objevují po sobě a ty k nim vždy můžeš něco říkat, nebo na nich něco ukazovat.

Microsoft PowerPoint

Každá prezentace by měla mít nějaký začátek a konec. První snímek je titulní. Na něm bys měl uvést název prezentace a své jméno. Na posledním snímku by zase mělo být poděkování, že ti posluchači věnovali pozornost. Nové snímky přidáme pomocí tlačítka na kartě Domů. Zde také nastavujeme písmo jako u Wordu či vkládáme obrazce.

Také do prezentací můžeme vkládat různé obrázky, tabulky nebo text. Text vkládáme do textových polí, která si nejprve nakreslíme a poté do nich píšeme. Všechny tyto možnosti najdeš na kartě Vložení.

Aby prezentace také nějak vypadala, pomůže ti karta Návrh. Každá nová prezentace jsou jen bílé listy s černým textem. Pokud chceme prezentací zaujmout, měli bychom ji nějak oživit. V této kartě najdeme již přednastavené návrhy, jak by prezentace mohla barevně vypadat.

Další důležitou kartou jsou Přechody. Když vytvoříme více snímků, tak je hezčí, když se mezi sebou animují, než aby se pouze zobrazily. K těmto animacím slouží přechody snímků, kde jeden může ten druhý vytlačit, překrýt, nebo dokonce překrýt jako šachovnice. Také zde najdeme možnosti časování. To znamená, kdy se má nový snímek zobrazit. Na začátku je vše nastaveno na kliknutí myši, ale pokud si vše dobře načasuješ, můžeš pouze mluvit a počítač již veškeré zobrazování a přepínání snímků zařídí sám.

Když už jsme animovali jednotlivé snímky, můžeme animovat také jednotlivé objekty, jako jsou obrázky, texty nebo tabulky. To vše najdeme v kartě Animace. Animace se dělí na tři skupinky podle toho, při jaké příležitosti se použijí. Zelenou barvou jsou znázorněny animace začátku, tedy času, kdy se objekt objeví. Oranžovou barvu mají takové, které zvýrazňují daný objekt. To znamená, že například obrázek je již od začátku na stránce, ale pokud o něm zrovna mluvíš, tak se ti třeba zatočí nebo zvětší. Posledním typem jsou animace červené. Ty jsou vždy na konci animace a daný obrázek ti úplně zmizí. Také zde můžeš jednotlivé animace načasovat, aby ti chodily po sobě, na kliknutí myši nebo na určitý čas. Také jednotlivé animace můžeš přesouvat a měnit jejich pořadí.

Poslední důležitou kartou je Prezentace. Na této kartě najdeš časování celé prezentace, zobrazování poznámek pro prezentující nebo styl, jakým prezentaci budeš prezentovat, jestli na plátno, monitor, nebo jen tak.

Když máš prezentaci hotovou, tak ji určitě nezapomeň uložit. Také během práce bys měl pravidelné ukládat, abys neztratil celou práci. To vše najdeš v kartě Soubor. Zde vše uložíš, otevřeš již existující prezentaci nebo vytvoříš novou.