Vznik a vývoj
PC

Vznik a vývoj počítače

Historie počítačů je celkem složitá věc, ale mi si ji trochu zjednodušíme. Počítače jako takové vznikly až ve dvacátém století, ale lidé potřebovali počítat již dříve. Jen si nemysli, i naši předkové byli pohodlní a chtěli si počítání usnadnit. V pravěku si lidé dělali zářezy na kosti a kly pravěkých zvířat. Ve starověku se vyvinul nástroj zvaný abakus. Ten připomíná počítadlo, které jsi používal v první třídě. V dřívějších dobách se dalo pouze sčítat a odečítat, protože to bylo jednoduché, ale na pomůcky pro násobení a dělení si ještě lidé museli chvilku počkat. Na začátku 17. století vymysleli způsob, jak násobení a dělení vyjádřit pomocí sčítání a odečítání. Tak vzniklo logaritmické pravítko.

První mechanický stroj, který uměl počítat, byl sestaven teprve v roce 1624. Ale trvalo to ještě pár století, než byly sestaveny opravdové počítače.

Za otce počítačů je považován Charles Babbage. Už ho nebavilo počítat stejné věci pořád dokola. Tak sestrojil stroj, který mu to dost usnadnil. Za první počítač je tak považován jeho analytical engine, který Babbage  jen navrhl. Nemohl ho sestrojit, protože nikdo nedokázal vyrobit speciální ozubená kolečka pro přesné výpočty. S tímto pánem také spolupracovala Augusta Ada Lovelace, která je díky svým myšlenkám považována za první programátorku.

Obr. 3 – Římský abakus

Po Analytical engine se vývoj počítačů výrazně urychlil. První novodobý počítač se „narodil“ roku 1938 v Německu a první český počítač, tehdy československý, až roku 1957 a dostal jméno SAPO. Ze začátku se lidé s počítači dorozumívali pomocí děrných štítků s instrukcemi. Postupem času přibyla tlačítka a nakonec i klávesnice.

Všechny počítače byly ze začátku strašně veliké. Představ si, že přijdeš do třídy a ta je celá zastavěná různými součástkami, obvody a kabely. Ano, tak veliké byly první počítače! Postupem času se zmenšovaly a zlepšovaly součástky, zkracovaly se kabely a počítače se začaly zmenšovat a zrychlovat. Za 70 let svého vývoje se počítač, který byl veliký jako třída a pomalý jako hlemýžď, zmenšil až na velikost koruny a vypracoval se do rychlosti geparda.

Obr. 4 – Ukázka sálového počítače – Wegematic 1000 (ALWAC III-E)

Počítače nedokážou počítat jako ty, protože se skládají z různých součástek, které pracují s elektrickým nábojem. Ve škole se učíš nejdřív počítat do deseti. Používáš tedy desítkovou soustavu. Co se ale učí počítače? Ty dokáží všechna data vyjádřit jen jako jedničky a nuly. To je soustava dvojková (binární). Myslíš, že je to málo? Tak si tedy ukážeme, jak se dá pomocí jedniček a nul počítat.

Stejně jako my máme číslice 0, 1, 2, 3, … , 8, 9, počítač zná jen 0 a 1. Jako první vždy napíšeš 0. Pro další číslo změníme 0 na 1. Jednička už dál měnit nejde, proto napíšeš jedničku a posuneš ji o místo doleva. Zbylá místa zaplníš nulami. Takže číslo 2 napíšeš jako 1 0. Trojka pak bude 1 1 a čtyřka 1 0 0. Ale to jen tak na okraj. Teď už přejdeme k samotným počítačům.

Cvičebnice

Aplikace je dostupná po přihlášení v roli „student“.

Metodika výuky

Tento text je dostupný pouze pro vyučující, kteří mají vytvořen účet.