Základní ovládání
Windows 10

Operační systém Windows funguje přes grafické rozhraní, které je pro uživatele příjemnější a srozumitelnější na ovládání. Kdybys grafické rozhraní neměl, musel bys všechny pokyny počítači napsat a počkat na jeho odpověď. Díky grafickému rozhraní můžeš hrát spoustu her, pracovat s obrázky nebo si vybírat z vyhledávaných informací.

Pracovní plocha

Základním prvkem grafického rozhraní je Plocha. Je to prostor se základními ikonami, který se ti zobrazí po spuštění počítače a přihlášení. Ikony jsou zmenšené obrázky, kterými můžeš spustit internetový prohlížeč nebo třeba otevřít fotku. To si ale vyzkoušíme později.

Pod plochou se po celé délce monitoru táhne lišta. Vidíš ten pruh ve spodní části? Tomu se říká hlavní panel. Najdeš na něm tlačítko Start (vlevo), vyhledávání, ikony programů a oznamovací oblast (vpravo). V té ti počítač zobrazuje čas, hlasitost, připojení k internetu a jiné důležité věci.

Obrázek, který je na pozadí plochy, se nazývá tapeta. Tapetu, a nejen ji, si můžeš přizpůsobit. Jestli chceš vědět, jak na to, koukni se na web.

Nabídka start

Nabídku otevřeš kliknutím na tlačítko na hlavním panelu nebo stiskem klávesy s obrázkem Windows.

Nabídka Start se ti může zobrazovat dvojím způsobem. Buď ji máš nastavenou jako rozbalovací seznam (tak je to u starších Windows), nebo se ti zobrazí přes celý monitor jako dlaždice.

V nabídce start najdeš seznam všech nainstalovaných programů, nástroje ke správě účtu nebo tlačítko pro vypnutí počítače.

Obr. 59 – Nabídka Start

Ikony

Ikony jsou zmenšené obrázky programů nebo souborů, které máš v počítači. Zastupují nebo odkazují na programy, které chceš spustit. Setkat se můžeš se třemi základními typy ikon.

  1. Zástupci – zastupují program nebo umístění v počítači
  2. Soubory – konkrétní dokumenty, obrázky, videa, …
  3. Složky/adresáře – místa, kam můžeš umístit víc souborů nebo zástupců

Pokud chceš ikonku aktivovat a tím spustit program, zobrazit obrázek nebo otevřít složku, musíš na ni kliknout. To provedeš dvojklikem levým tlačítkem myši. Prostě na ni dvakrát rychle za sebou ťukneš. Dvojklikem aktivuješ všechny ikony na ploše nebo ve složkách. Pro aktivaci ikon na hlavním panelu nebo v nabídce Start ti stačí kliknout levým tlačítkem myši pouze jednou.

Obr. 60 – Složka, soubor, zástupce

Okna

Jedním ze základních prvků grafického rozhraní jsou tzv. okna. Každá aplikace se otevírá v novém okně.

Ne všechna okna jsou stejná, přesto ale můžeš najít společné znaky.

Okno se dělí na záhlaví, pracovní plochu a stavový řádek.

Záhlaví je proužek úplně nahoře, na kterém najdeš název složky nebo souboru, který máš otevřený. V pravé části záhlaví najdeš tři tlačítka. Vezměme to zleva.

Obr. 61 – Okno složky (minimalizace, maximalizace, zavření)

První z nich ti okno minimalizuje – to znamená, že okno skryje a jeho miniaturka – malý obrázek, ti zůstane na hlavním panelu. Abys okno znovu otevřel, stačí na tu miniaturku kliknout.

Druhé tlačítko ti okno maximalizuje – to znamená, že ho zobrazí na celou obrazovku a po kliknutí ho zase vrátí na původní velikost.

Třetí tlačítko slouží k zavření okna.

V záhlaví ještě můžeš najít adresní řádek a různé nástroje, které ti pomohou s ovládáním a přizpůsobením.

Pracovní plocha okna není u všech aplikací stejná. Liší se podle toho, co si otevřeš. Když to bude složka, uvidíš vlevo navigační podokno, ve kterém můžeš rychle přepínat. Vpravo potom uvidíš, co složka obsahuje. Pokud si otevřeš prohlížeč obrázků, v pracovní ploše okna uvidíš vlastní obrázek. Když si otevřeš internetový prohlížeč, uvidíš tam webovou stránku.

Obr. 62 – Pracovní plocha okna

Poslední částí okna je stavový řádek. Nemusí se však u všech oken zobrazovat. Počítač ti v něm ukazuje, kolik máš v dokumentu stránek, jak velký je obrázek nebo kolik položek najdeš ve složce.

Cvičebnice

Aplikace je dostupná po přihlášení v roli „student“.

Metodika výuky

Tento text je dostupný pouze pro vyučující, kteří mají vytvořen účet.