Seminář pro pedagogy Karlovy Vary a Sokolov

Kdy

29. 11. 2017
8:30 - 13:00
Krajská knihovna Karlovy Vary

Kde

Krajská knihovna Karlovy Vary
Závodní 378/84, Karlovy Vary

Cena

Zdarma

Označení

Pouze pro odbornou veřejnost

Odborný seminář je určen pro pedagogické a nepedagogické pracovníky, manažery prevence kriminality, sociální pracovníky, pracovníky OSPOD. Seminář je bez účastnického poplatku. Na seminář se, prosím přihlašujte prostřednictvím e-mailu na tereza.paskova@kr-karlovarsky.cz do 27. listopadu 2017 nebo do naplnění kapacity semináře. Přihlášky akceptujeme dle data přihlášení.

Hlavní témata semináře:

– děti v kybernetickém prostředí a chyby, kterých se dopouští
– patologické jevy k kybernetickém prostředí (kyberšikana, kybergrooming, kybestalking, sexting)
– kyberšikana pedagoga
– digitální stopa
– pedagog a informační systémy

Lektor semináře:
Roman KOHOUT – příslušník Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovy Vary, specialista vyšetřování kybernetické trestné činnosti, předseda spolku you connected, z.s.


Dotazník spokojenosti

Orientační časový plán

8.30 - 9.00
Prezentace účastníků
9.00 - 9.10
Úvodní slovo
Ing. Bc. Šárka BENEŠOVÁ - vedoucí oddělení bezpečnosti a prevence
9.10 - 12.30
Online Bezpečí
Roman Kohout
12.30 - 13.00
Diskuse a závěr

KAM NA AKCI DORAZIT

X
Děkujeme za potvrzení Vaší registrace.
Krajský úřad Karlovarského kraje

Pořadatel

Krajský úřad Karlovarského kraje
Webová stránka
http://www.kr-karlovarsky.cz

Jste škola a přemýšlíte o vzdělávací akci pro své žáky?