HOTEL THERMAL KARLOVY VARY

25.10.2018

Konference Internetem Bezpečně 2018 navazuje na úspěšný ročník 2017 a opět přináší ty nejnovější informace ze světa informačních technologií pro odbornou i laickou veřejnost. Hlavním cílem konference je informovat o aktuálních kybernetických hrozbách.  Pozvání přijali ti nejlepší odborníci, kteří účastníkům poradí, jak se bezpečně pohybovat v kybernetickém prostředí, jak ochránit sebe, především své děti, či např. jak zabezpečit firemní počítačové sítě.

Letošní ročník se uskuteční v konferenčních prostorách hotelu Thermal v Karlových Varech.

 

Hlavním realizátorem konference je karlovarský spolek you connected.

 

Konference se koná pod záštitou hejtmanky Karlovarského kraje Jany Mračkové Vildumetzové.

 

Vstup na konferenci je zdarma. Na konferenci je nutné se přihlásit.

3

Tématické sály

24

Přednášejících

29

Přednášek

PROGRAM KONFERENCE

Sál prevence je určen pro preventisty Policie České republiky, preventisty Městských policií, zaměstnanců městských a obecních úřadů, Odborů sociálněprávní ochrany dětí, neziskových společností, učitele, výchovné poradce, zaměstnanců dětských domovů a SOS vesniček a další zájemce.

8.20 hod. – 8.55 hod.

Registrace účastníků

Na základě registrace provedené na našich webových stránkách, Vám naše milé hostesky poradí, do kterého sálu se usadit.

8.55 hod. – 9.10 hod.

Zahájení konference

Konference bude zahájena úvodním slovem pořadatelů.

9.10 hod. – 9.45 hod.

Pavlína Jedličková (NÚKIB) - Budoucnost vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti? Interaktivita a zážitkovost! (35 min.)

Stále diskutovanějším tématem dnešní digitální doby je zajištění bezpečnosti dětí a mládeže v online světě. O současných dětech hovoříme jako o digitálních domorodcích. Ti využívají moderní technologie zcela intuitivně a v online světě se pohybují již od útlého věku. Online svět je pro děti lákavým místem plným sociálních interakcí, téměř neomezených možností a zábavy. Ten samý online svět má však své zákonitosti a pravidla, která si děti musí osvojit, aby bylo zajištěno jejich bezpečí. A právě s osvojením těchto zákonitostí a pravidel by dětem mělo pomoci vzdělávání a osvěta v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jak ale dnešní děti v oblasti kybernetické bezpečnosti vzdělávat? Nejsou tradiční výukové metody vzhledem k možnostem moderních technologií již dávno překonané? Kdo v České republice kybernetickou bezpečnost zajišťuje? Tato přednáška poskytne odpovědi nejen na zmíněné otázky.

9.45 hod. – 10.10 hod.

Kateřina Vokrouhlíková (CZ.NIC) - Naháči a prdeláči (25 min.)

Jak funguje Internet Hotline, jaký obsah nám hlásit a co se stane s fotkou nahého dítěte, kterou jeho nezodpovědný rodič umístí veřejně na internetu? Toto vše, včetně praktických ukázek nevhodně publikovaných fotografií bude předmětem prezentace Naháči a prdeláči.

10.10 hod. – 10.50 hod.

Jan Kolouch (CESNET) - Dítě a jeho profilace sociální síti (40 min.)

Sociální sítě představují neodmyslitelnou součást života dnešních „kyberdětí“ Uvědomují si však tito uživatelé, či jejich rodiče, jak se sociální sítě chovají k datům o dětech a jak je následně využívají?

Příspěvek představí projekt, který se zabýval specificky tématem profilování uživatelů v rámci sociální sítě Facebook. V přednášce budou představena možná rizika spojená s profilováním uživatelů a jejich chování na sociální síti. Prezentována budou i dílčí doporučení pro uživatele.

10.50 hod. – 11.10 hod.

Přestávka na kávu (20 min.)

Konferenci Vám zpestří dobrá káva, čaj, studené nápoje a výběr zákusků.

11.10 hod. – 11.40 hod.

Petr Mojžíš (ANECT) - GDPR - Je skutečně třeba dělat tak dramatická opatření? (30 min.)

Nařízení Evropské unie známé pod zkratkou GDPR vzešlo rychle pod známost jako strašák v oblasti ochrany osobních údajů. V mnoha organizacích např. typu mateřská školka či základní škola byly na základě zprostředkovaných informací o tom, co nařízení GDPR požaduje, zavedena různá opatření, která neznalému člověku připadají podivná, přísná a zbytečná. Co tedy skutečně GDPR ve vztahu k nástěnkám, fotografiím i nejrůznějším dalším tématům nějak spjatým s osobními údaji požaduje? A je třeba právníka či konzultanta, abyste sami poznali, co smíte a nesmíte s osobními údaji dělat?

11.40 hod. – 12.15 hod.

Peter Porubský (Linka Bezpečí) - O Lince bezpečí (35 min.)

Do jakých potíží s internetem se dostávají děti nejčastěji? A co na to jejich rodiče? V rámci prezentace se dozvíte o fungování největší a nejdéle fungující dětské lince důvěry – o Lince bezpečí. Představeny budou statistiky i jednotlivé postupy a doporučení k problematice bezpečnějšího internetu. Budeme také mluvit o jedinečné službě pro dospělé – o Rodičovské lince a její zkušenostech.

12.15 hod. – 13.00 hod.

Vojtěch Bruk, Kateřina Křivánková (ZvolSi.Info) - Zvol si info – mozkem proti fake news! (45 min.)

Jak babičce vysvětlit, že ji důchod nekradou ilumináti

Každý den čelíme záplavě informací, které se na nás valí ze sociálních sítí, internetu, rádia, televize, z odposlechu v autobuse, od přátel či od babičky. Jak se ale v tom přívalu neutopit? Jak rozpoznat, které informace stojí za to se jimi zabývat a které ne? Jak poznat, že Vás někdo vodí za nos? A jakou roli v tom hraje náš mozek? Na tyto otázky se pokusí zodpovědět Kateřina Křivánková

 

Pravidelná dávka chemtrails, manipulací a hoaxů

Vojta představí praktické příklady hoaxů, fake news a konspiračních teorií. Ukáže zajímavé příklady z historie, ale i novinky ze světa. Zaměří se také na novodobý fenomén takzvaných deep fake videí a ukáže jak jednoduché je manipulovat s obrazem.

13.00 hod. – 13.30 hod.

Přestávka na něco k snědku (30 min.)

Z přísunu takové hromady informací určitě vyhládne. Snad přijde vhod výběr baget a nápoj Mattoni.

13.30 hod. – 13.55 hod.

Marie Mališková (O2 Czech Republic, a.s.) - Program O2 chytrá škola (25 min.)

„Na síť s rozumem“ – O2 přispívá k rozvoji společnosti a připravuje ji a připojuje ji do budoucnosti. Pomáhají k tomu nejen technologie, ale také vzdělávání nejen mladých lidí, které dlouhodobě podporuje.

 • Bezpečné a zdravé využití moderních technologií
 • Podpora vzdělávacího systému
 • Příprava dětí na budoucnost
 • Škola v 21. století

13.55 hod. – 14.10 hod.

Roman Kohout (you connected, z.s.) - Představení projektu Internetem Bezpečně (15min.)

Projekt Internetem Bezpečně si formou různorodých vzdělávacích aktivit klade za cíl zvýšit povědomí uživatelů o rizicích v internetovém prostředí. Reaguje na nové hrozby v oblasti bezpečnosti v online prostředí, o kterých informuje na svých webových stránkách a vzdělávacích akcích. Tímto se snaží předcházet následkům těchto hrozeb, případně snížit množství protiprávního jednání páchaného v kyberprostoru.
Projekt se snaží být inovativní a používá nové výukové metody, trendy a interaktivní přístupy v rámci svých vzdělávacích akcí. Obsahem vzdělávacích aktivit jsou praktické ukázky kybernetických hrozeb společně s konkrétními návody, jak se chránit.
Mezi hlavní cílové skupiny projektu patří děti a mládež, rodiče, handicapovaní, pedagogové, specialisté v oblasti prevence, zaměstnanci OSPOD, pracovníci bezpečnostních složek atd.
Realizátorem projektu je nezisková organizace you connected, z.s.

Mezi hlavní vzdělávací aktivity projektu patří:
provoz webových stránek internetembezpecne.cz
facebooková stránka Internetem Bezpečně
realizace odborných přednášek pro laickou i odbornou veřejnost
vydávání odborných publikací a dalších podpůrných vzdělávacích materiálů
organizace odborných konferencí.

14.10 hod. – 14.30 hod.

kpt. Bc. Jakub Vinčálek (PČR NCOZ) – Představení projektu “Say No“ (20 min.)

Sexuálního nátlak a vydírání dětí v online prostředí není poškozenými oznamováno v dostatečné míře. Mnoho případů internetového zneužívání a vydírání dětí není mnohdy orgánům činným v trestním řízení oznámeno kvůli tomu, že se poškozené děti stydí za materiál, který poskytly pachateli, nebo si mnohdy ani neuvědomují, že se staly oběťmi trestného činu. Oběťmi jsou často malé
děti i ve věku kolem sedmi let. Osobnostní a psychologický dopad na oběti takové trestné činnosti je markantní.

14.30 hod. – 14.45 hod.

Michaela Chytilová (Chytilová & spol., patentová kancelář, s.r.o.) -Duševní vlastnictví na internetu bezpečně (15.min.)

 • Nestahuj, nekopíruj ( stručně na co si dát pozor při tvorbě vlastního projektu, vlastní prezentace, webových stránek a profilu na sociálních sítích)
 • Ochrana a obrana značky (stručně na co si dát pozor při tvorbě značky a jak se bránit zneužití na internetu)
 • Inovace a internet (stručně kde hledat inspiraci a na co si dát pozor, když mám nápad)

14.45 hod. – 15.00 hod.

Monika Jindrová (Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s.) - Jak poznat důvěryhodnou neziskovou organizaci (15 min.)

Vyhledávání informací z otevřených zdrojů a jejich ověření.

Základní znaky, povinnosti – možnosti a zdroje ověření.

15.00 hod.

Zakončení programu

Po zakončení programu je však možné na konferenci setrvat a vyzkoušet nové technologie, které budou vystavovány v předsálí.

Změna programu vyhrazena.

Kapacita dopoledního programu pro odbornou veřejnost byla naplněna. Je stále možné se hlásit na program pro vedení škol, měst a obcí (od 9.30) a též na program pro veřejnost (od 16 hodin)

Program je sestaven zejména pro rodiče dětí a další zájemce.

15.15 hod. – 16.00 hod.

Registrace účastníků

Na základě registrace provedené na našich webových stránkách, Vám naše milé hostesky poradí, do kterého sálu se usadit.

16.00 hod. – 16.10 hod.

Zahájení konference

Úvodní slovo pořadatelů konference.

16.10 hod. – 16.35 hod.

Kateřina Vokrouhlíková (CZ.NIC) - Naháči a prdeláči (25 min.)

Jak funguje Internet Hotline, jaký obsah nám hlásit a co se stane s fotkou nahého dítěte, kterou jeho nezodpovědný rodič umístí veřejně na internetu? Toto vše, včetně praktických ukázek nevhodně publikovaných fotografií bude předmětem prezentace Naháči a prdeláči.

16.35 hod. – 17.00 hod.

Peter Porubský (Linka Bezpečí) - O činnosti Linky bezpečí (25 min.)

Do jakých potíží s internetem se dostávají děti nejčastěji? A co na to jejich rodiče? V rámci prezentace se dozvíte o fungování největší a nejdéle fungující dětské lince důvěry – o Lince bezpečí. Představeny budou statistiky i jednotlivé postupy a doporučení k problematice bezpečnějšího internetu. Budeme také mluvit o jedinečné službě pro dospělé – o Rodičovské lince a její zkušenostech.

17.00 hod. – 17.30 hod.

Vojtěch Bruk, Kateřina Křivánková (ZvolSi.Info) - Zvol si info – mozkem proti fake news! (30 min.)

Jak babičce vysvětlit, že ji důchod nekradou ilumináti

Každý den čelíme záplavě informací, které se na nás valí ze sociálních sítí, internetu, rádia, televize, z odposlechu v autobuse, od přátel či od babičky. Jak se ale v tom přívalu neutopit? Jak rozpoznat, které informace stojí za to se jimi zabývat a které ne? Jak poznat, že Vás někdo vodí za nos? A jakou roli v tom hraje náš mozek? Na tyto otázky se pokusí zodpovědět Kateřina Křivánková

 

Pravidelná dávka chemtrails, manipulací a hoaxů

Vojta představí praktické příklady hoaxů, fake news a konspiračních teorií. Ukáže zajímavé příklady z historie, ale i novinky ze světa. Zaměří se také na novodobý fenomén takzvaných deep fake videí a ukáže jak jednoduché je manipulovat s obrazem.

17.30 hod. – 18.00 hod.

MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D. - Problematická komunikace díky IT technologiím (30 min.)

IT technologie mění mezilidskou komunikaci. Dochází k dekontextualizaci komunikace, která se povětšinou dostává do primitivnější úrovně. Ztrácíme tímto hloubku lidství. Odborníci zatím neví, jaký bude mít „informační revoluce“ psychologický dopad na další vývoj společnosti. Problém je i v individuálních příbězích dětí/ mladých lidí, kteří v důsledku závislosti na IT technologiích zažívají psychický stres. V prezentaci se pokusíme dát několik praktických námětů, jak se „popasovat“ s IT terorem. Netolismus.

18.00 hod. – 18.20 hod.

Přestávka (20 min.)

18.20 hod. – 18.40 hod.

Miloslav Mour (Sof-it.cz) - Jak chránit svá zařízení a děti produkty Kaspersky Labs (20 min.)

Přednáška představí jak elegantně chránit svá zařízení a zejména své děti v kybernetickém prostředí.

18.40 hod. – 19.00 hod.

František Švihlík (SAMSUNG) - Bezpečně na SAMSUNG - Knox (20 min.)

Bezpečně na Samsungu – jednoduchá pravidla a možnosti jak na bezpečnost od základu díky Samsung Knox.

19.00 hod. – 19.30 hod.

Petr Vosála (ČSOB a.s.) - Jak na internetové bankovnictví (30 min.)

Jak bezpečně používat internetové bankovnictví? Víte, že to vůbec není složité? Stačí být obezřetný a dodržovat několik základních pravidel při pohybu v prostředí internetu a při práci s internetovým bankovnictvím a vaše peníze budou vždy jen vaše.

19.30 hod. – 20.00 hod.

Mgr. Michaela Ludvíková, Mgr. Jiří Kawalec (ČSOB Pojišťovna a.s.) - Pojištění internetových rizik a pojištění kybernetických rizik (30 min.)

Ochrana v případě zneužití identity pojištěného prostřednictvím internetu; bezpečnost nákupů na internetu, možné důsledky a možnosti finanční náhrady; poškození pověsti pojištěného prostřednictvím internetu; kyberšikana, atd.

20.00 hod.

Zakončení konference

Změna programu vyhrazena.

Program je určen pro vedoucí pracovníky obcí a měst a ředitele škol.

8.20 hod. – 9.30 hod.

Registrace účastníků

Na základě registrace provedené na našich webových stránkách, Vám naše milé hostesky poradí, do kterého sálu se usadit.

9.30 hod. – 9.40 hod.

Zahájení konference

Úvodní slovo pořadatelů konference.

9.40 hod. – 10.10 hod.

Aleš Mahdal (ANECT) - Zabezpečení (struktura a finanční náročnost) počítačové sítě ve škole (na úřadě) (30 min.)

Přednáška poskytne shrnutí požadavků na provoz a zabezpečení počítačových sítí. Rozebereme tuto
problematiku zejména z pohledu provozovatele a investora. Během přednášky se posluchači seznámí
se specifickými potřebami provozu počítačových sítí v prostředí škol a místní samosprávy. Teorii
porovnáme s praktickými zkušenostmi. V závěru přednášky se také dozví několik rad a postupů, jak
zjistit stav zabezpečení IT prostředí a jak dosáhnout zlepšení.

10.10 hod. – 10.40 hod.

Ing. Radko Sáblík (Smíchovská SPŠ) - Kybernetická bezpečnost jako obor na průmyslové škole (30 min.)

Obsah přednášky se bude týkat vzniku nového oboru vzdělávání Kybernetická bezpečnost, který pilotujeme na naší škole, vytvoření Kybernetického polygonu a vznikající repozitář scénářů, osvěty na základních a středních školách našimi studentkami a studenty, využívání projektové výuky.

10.40 hod. – 10.50 hod.

Přestávka na kávu (10 min.)

10.50 hod. – 11.20. hod.

Jakub Melichar (NÚKIB) - Lov jehňátek v kyberprostoru (30 min.)

Praktická ukázka nejčastějších způsobů kompromitace prostředí běžného uživatele. Měření síly hesla a rychlosti jeho prolomení. Běžné způsoby maskování malware, odcizení přihlašovacích údajů, phishing nebo manipulace se síťovou komunikací.

11.20 hod. – 12.00 hod.

Miloslav Mour (Sof-it.cz) - Jak na uživatelské účty v počítačových sítích (40 min.)

Lektor připravuje aktuální informace k dané přednášce.

12.00 hod. – 12.30 hod.

Přestávka na něco k snědku (30 min.)

Z přísunu takové hromady informací určitě vyhládne. Snad přijde vhod výběr baget a nápoj Mattoni.

12.30 hod. – 13.00 hod.

Marie Mališková (O2 Czech Republic, a.s.) - O2 Managed Wi-fi (30 min.)

Poskytněte svým studentům a učitelům komfort rychlého připojení k internetu ve škole či jejím okolí. Kromě kompletního zajištění provozu vaší WiFi sítě můžete získat jako součást služby i komplexní nástroj na její kontrolu:

 • Získáte přehled, kdo se na WiFi síť připojuje a zároveň určovat kdo se může připojit, to je důležité především v souvislosti s ochranou osobních údajů (GDPR)
 • Můžete stanovovat pravidla pro připojení, např.  omezit připojení pouze na dobu vyučování, množstvím přenesených dat, nebo maximální dobou připojení
 • Služba umožňuje i filtrování přístupu na nežádoucí webové stránky
 • Všem, kdo se na WiFi připojují můžete na úvodní obrazovce zobrazit užitečné informace

13.00 hod. – 13.30 hod.

František Švihlík (SAMSUNG) - Bezpečně na SAMSUNG - Knox (30 min.)

Bezpečně na Samsungu – jednoduchá pravidla a možnosti jak na bezpečnost od základu díky Samsung Knox.

13.30 hod. – 14.00 hod.

Petra Raszková (CZ.NIC) - Představení národního týmu CSIRT.CZ (30 min.)

V rámci přednášky se návštěvníci seznámí s prací národního bezpečnotsního týmu, dozvědí se, kdy a jak nás mohou kontaktovat, či jaké služby nabízíme. Povíme si především o službě Skener webu, PROKI, či MDM, které pomáhají uživatelům i správcům v České republice při prevenci i při řešení konkrétních bezpečnostních incidentů.

14.00 hod.

Zakončení programu

Po zakončení programu je však možné na konferenci setrvat a vyzkoušet nové technologie, které budou vystavovány v předsálí.

Sál Policie České republiky je určen zejména pro policisty ze základních útvarů.

UPOZORNĚNÍ: Osoba, která není příslušníkem Policie České republiky nebude do sálu i přes platnou registraci vpuštěna.

8.20 hod. – 9.15 hod.

Registrace účastníků

Na základě registrace provedené na našich webových stránkách, Vám naše milé hostesky poradí, do kterého sálu se usadit.

9.15 hod. – 9.30 hod.

Zahájení konference

Úvodní slovo zástupce projektu Internetem Bezpečně.

9.30 hod. – 11.10 hod.

Pavel Bašta (CZ.NIC) - Aktuální kybernetické útoky (100 min.)

V této prezentaci si ukážeme praktické příklady kybernetických útoků a podvodů, řešených národním bezpečnostním týmem CSIRT.CZ. Ukážeme si postupně, co nám může způsobit kompromitace našeho hesla, napadení škodlivým kódem, napadení naší sítě, nebo chytrých zařízení. Zároveň si povíme, jakým způsobem k těmto útokům může dojít.

11.10 hod. –  11.40 hod.

Přestávka na něco k snědku (30 min.)

Z přísunu takové hromady informací určitě vyhládne. Snad přijde vhod výběr baget a nápoj Mattoni.

11.40 hod. –  13.25 hod.

JUDr. Jan Kolouch (CESNET) - Kybernetické útoky z hlediska trestního práva (105 min.)

Přednáška má seznámit příslušníky PČR s aktuálními trendy v oblasti kybernetických útoků a s možnostmi zajišťování informací a dat, důležitých pro trestní řízení, o těchto útocích. Pozornost bude věnována vymezení typických útoků, jako jsou phishing, malware, ransomware aj. včetně uvedení trestně právní odpovědnosti za tyto útoky. Samostatná část přednášky pak bude zaměřena na jednotlivé procesně právní instituty sloužící k zajištění dat a informací.

13.25 hod. –  13.40 hod.

Jakub Melichar (NÚKIB) - Lov jehňátek v kyberprostoru (15 min.)

Praktická ukázka nejčastějších způsobů kompromitace prostředí běžného uživatele. Měření síly hesla a rychlosti jeho prolomení. Běžné způsoby maskování malware, odcizení přihlašovacích údajů, phishing nebo manipulace se síťovou komunikací.

13.40 hod. –  14.15 hod.

Martin Popek (O2 Czech republic, a.s.) - Data Retention - jaké informace lze získat od poskytovatele internetového připojení (35 min.)

Osobní údaje zákazníků a jejich identifikace, smlouvy, záznamy o telekomunikačním provozu, předplacené SIM karty, záznamy o internetovém provozu v síti, lokalizační informace, zákonný odposlech hlasového a datového telekomunikačního provozu. Co vše z uvedeného musí, mohou a nemusí poskytovatele veřejně dostupných služeb elektronických komunikací uchovávat, v jakém rozsahu a za jakých podmínek musí poskytnout tyto služby oprávněným státním orgánům? Jak funguje poskytování těchto speciálních zákonných služeb v praxi z pohledu operátora? To vše a nejen to se dozvíte v přednášce na téma „získávání dat od operátora“.

14.15 hod. –  14.30 hod.

Roman Kohout (you connected, z.s.) - představení příručky pro policisty (15 min.)

Představení publikace „Kybernetická kriminalita“ určené policistům na základních útvarech.

14.30 hod.

Zakončení programu

Po zakončení programu je však možné na konferenci setrvat a vyzkoušet nové technologie, které budou vystavovány v předsálí.

Změna programu vyhrazena.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Pavel
vokrouhlikova_web2
user_noname
ales_mrazek_web

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 

KONFERENCI PODPOŘILI

  

PARTNEŘI KONFERENCE


Jste škola a přemýšlíte o vzdělávací akci pro své žáky?