Policie České republiky

VLOŽ IP ADRESU

0.0.0.0

VÝSLEDKY LUSTRACE

IP Location Czechia Czechia Police Nad Metuji T-mobile Czech Republic A.s.
ASN Czechia AS13036 (registered Feb 24, 2000)
Resolve Host 37-48-32-225.nat.epc.tmcz.cz
Whois Server whois.ripe.net
IP Address 37.48.32.225

% Abuse contact for ‚37.48.32.0 – 37.48.47.255‘ is ‚

inetnum:        37.48.32.0 – 37.48.47.255
netname:        T-Mobile_Czech_Mobile_pool_3
descr:          CGNAT pool for mobile customers
country:        CZ
admin-c:        HR6606-RIPE
tech-c:         HR6606-RIPE
status:         ASSIGNED PA
mnt-by:         AS13036-MNT
created:        2019-06-05T11:59:01Z
last-modified:  2019-06-05T11:59:01Z
source:         RIPE

role:           Hostmaster T-Mobile Czech Republic
address:        T-Mobile Czech Republic a.s.
address:        Tomickova 2144/1
address:        Praha 4
address:        149 00
address:        Czech Republic
e-mail:         
admin-c:        LB16056-RIPE
tech-c:         JH5327-RIPE
tech-c:         MD6013-RIPE
tech-c:         LB16056-RIPE
remarks:        ————————————————–
remarks:        In any case of abuse, security or copyright issues
remarks:        please contact:
abuse-mailbox:  
remarks:        ————————————————–
nic-hdl:        HR6606-RIPE
mnt-by:         AS13036-MNT
created:        2002-05-16T17:17:48Z
last-modified:  2019-04-15T14:36:47Z
source:         RIPE

route:          37.48.0.0/18
descr:          T-Mobile Czech Republic a.s.
origin:         AS13036
mnt-by:         AS13036-MNT
created:        2012-06-13T13:23:38Z
last-modified:  2012-06-13T13:23:38Z
source:         RIPE

ÚŘEDNÍ ZÁZNAM

V rámci prověřování byla provedena lustrace IP adresy _________________. Ve veřejně dostupné databázi typu „WHOIS“ bylo zjištěno, že uvedená IP adresa patří do rozsahu IP adres přidělených priverovi:

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

NĚCO MÁLO Z TEORIE

IP adresu lze definovat jako unikátní číslo přidělené každému zařízení připojenému do počítačové sítě. IP znamená „Internet Protocol“, což je protokol, jakým spolu zařízení v dané počítačové síti komunikují. Je důležité zmínit, že IP adresa je jedinečná pro každé zařízení v počítačové síti a je přidělována síťovým uzlem k tomu oprávněným, např. routerem.

IP adresy lze rozdělit na:

STATICKÉ – je zařízení v počítačové sítí přidělena napevno, tzn., že při každém odpojení a opětovném připojení bude mít dané zařízení stejnou IP adresu. Ve většině případů se jedná o zpoplatněnou službu providera (poskytovatel internetového připojení) a k vyžádání údajů k uživateli, kterému byla IP adresa přidělena, postačí v žádosti využít ustanovení § 8 odst. 1 trestního řádu. Provider v tomto případě nemusí procházet databázi provozně lokalizačních údajů, ale podá informace ze smlouvy uzavřené s koncovým zákazníkem o poskytnutí statické IP adresy.
DYNAMICKÉ – při každém odpojení a opětovném připojení může být přidělena jiná IP adresa. V tomto případě provider vydá provozně lokalizační údaje k dotazované IP adrese pouze na základě soudního příkazu (např. dle ust. § 88a odts. 1 tr. řádu.).

VERZE IPv4 – Jedná se o zápis IP adresy 32bitovým číslem a jejich maximální počet tedy může být 232, tj. cca 4,3 miliardy (přesně 4 294 967 296 adres). Příklad: 46.13.33.215 (rozsah 0.0.0.0 – 255.255.255.255).
VERZE IPv6 – IPv4 je postupně nahrazován protokolem IPv6, který používá 128bitové IP adresy zapsané hexadecimálně. IPv6 obsahuje celkem 2128 adres, což odpovídá počtu 5×1028 adres pro každého ze 7,3 miliard dnes žijících lidí. Příklad: 2001:1ae9:019f:3a00:85de:4ae3:5314:76ed.

Kybernetická kriminalita

Příručka pro policisty.
Příručka obsahuje základní pojmy kybernetiky a základní způsoby zajišťování důkazů v datové podobě procesně správným způsobem. Příručku není možné stáhnout, neboť obsahuje informace určené pouze pro orgány činné v trestním řízení. V případě zájmu je možné kontaktovat Roman Kohouta, který příručku ve formátu PDF bude distribuovat pouze služební cestou Policie ČR.

Roman Kohout, Jiří Štochl
Licence: CC-BY-NC-ND

Jste škola a přemýšlíte o vzdělávací akci pro své žáky?