Učebnice informatiky

Hardware

  1. a) základní deska

Fotografie základní desky

  1. b) procesor
  2. c) paměť RAM
  3. d) pevný disk (harddisk)
  4. e) optická mechanika
  5. f) přídavné karty – zvuková, síťová, …
  6. g) zdroj
  7. h) periferie – příklady, dělení na vstupní a výstupní

OBSAH

Teorie

Pojem informační technologie

Předávání informací v historii

Digitální svět

Hygiena práce u počítače

Jak pracuje počítač

6.            Pojmy software a hardware

7.            Stavba počítače

8.            Hardware podrobněji

Popis základní počítačové sestavy

Skříň stolního počítače (aneb co je uvnitř počítače)

a)            základní deska

Fotografie základní desky

b)            procesor

c)            paměť RAM

d)            pevný disk (harddisk)

e)            optická mechanika

f)             přídavné karty – zvuková, síťová, …

g)            zdroj

h)            periferie – příklady, dělení na vstupní a výstupní

Monitor

Klávesnice

Myš

Typy záznamových médií aneb KAM UKLÁDAT svá data

OPTICKÉ PAMĚTI ( neboli MÉDIA)

ELEKTRONICKÉ PAMĚTI (MÉDIA)

9.            Práce s počítače

a)            první kroky – zapnutí, vypnutí, přihlášení + zásady bezpečnosti

b)            práce s klávesnicí

a.             rozdělení klávesnice

b.            psaní písmen a číslic

c.             Co jsou klávesové zkratky + příklady některých z nich

10.          Software

a)            operační systémy

b)            aplikace

c)            vývojové nástroje

11.          Operační systém Windows

a)            orientace v OS, vyhledávání

b)            průzkumník

c)            základy práce se soubory

d)            základy práce se složkou

12.          Jednotky informací

13.          Zásady ochrany počítače

a)            antivirové programy

b)            firewall

c)            zálohování

14.          Co je internet

a)            vyhledávání na internetu

b)            tvorba bezpečného hesla

c)            elektronická pošta

d)            hoax

15.          Sociální sítě

a)            vysvětlení pojmu

b)            pravidla chování na sociálních sítích

c)            Facebook

d)            Instagram

e)            Snapchat

f)             Youtube.com

g)            Rizika sociálních sítí

Kyberšikana

Sexting

Kybergrooming

Kyberstalking

16.          Desatero bezpečného chování na internetu

17.          Počítačová grafika

a)            dělení – rastrová a vektorová

b)            rozlišení obrázku

c)            Malování ve Windows

18.          Textové editory

a)            popis některých text. editorů

b)            základní práce s programem – otevření, ukládání, nastavení dokumentu

c)            typografická pravidla

d)            formátování textu

e)            práce s odstavci, zarovnávání textu

f)             vkládání obrázku, úprava obrázku, nastavení obtékání

g)            Možnosti tisku

19.          Tabulkový procesor

a)            základní práce s tabulkou

b)            formátování tabulek

c)            jednoduché výpočty v tabulce

20.          Tvorba prezentací

a)            pravidla pro psaní prezentace

b)            základy práce s prezentačním programem

c)            multimédia v prezentaci

21.          Ochrana  autorských práv, copyright, informační etika

Jste škola a přemýšlíte o vzdělávací akci pro své žáky?