Happy Slapping

Z anglického překladu „spokojené fackování“. Jedná se o předem naplánované fyzické napadení nic netušící oběti, které je natáčeno zpravidla na mobilní telefon nebo jiné záznamové zařízení. Záznam je poté zveřejněn na internetu, příp. dále šířen.
Tento druh kyberšikany byl poprvé zaznamenán v jižní části Londýna v roce 2004 a název „Happy Slapping“ byl poprvé užit v novinovém článku v roce 2005. Toto jednání bylo zpočátku i ze strany společnosti chápáno spíše jako nevhodný žert, útoky se však stávaly častějšími, jejich agresivita rostla a evidují se případy, kdy Happy Slapping skončil smrtí oběti. Aktéři tamních útoků byli odsouzeni k několika letům vězení, včetně komplice, který celou událost natáčel.

Česká republika – gang Plameňák

Happy Slapping se nevyhnul ani České republice – v roce 2005 Policie ČR pozatýkala členy gangu nazývaného Plameňák, kteří napadali náhodné osoby na ulicích nebo ničili zařízení vlaků, metra, dopravní značení apod. – vše natáčeli a zveřejňovali na internetu.

Některá videa pořízená gangem Plameňák jsou dohledatelná např. ZDE.

Nejmladším ze skupiny byl student druhého ročníku obchodní akademie a někteří členové jednoho z fotbalových oddílů. Na internetu se vzápětí objevilo několik žádostí o poskytnutí adres členů Gangu Plameňák za účelem vykonání pomsty, další činnost skupiny obdivovali.

Tiskové zprávy:
www.idnes.cz

To, co se na internetu zveřejní, již povětšinou nelze vzít zpět.

Bohužel Happy Slapping přežívá nadále ve spojení s klasickou šikanou. Parta agresorů si vyhlédne oběť, kterou bezdůvodně fyzicky napadne po vyučování v blízkosti školy, a průběh fyzického napadení oběti zaznamená na mobilní telefon. Pořízený záznam však již zpravidla nešíří zcela veřejně, ale pouze v rámci vybrané komunity.

Jak se bránit

Happy Slapping jako takový je nebezpečný společenský jev atakující trestně-právní rovinu a pokud se osoba ocitne v pozici oběti nebo svědka Happy Slappingu, měla by celou věc co nejdříve oznámit Polici ČR. Včasné oznámení pomůže policii k zajištění co největšího množství důkazního materiálu ze sítě internet.

Zdroje:
KOHOUT, Roman a Radek KARCHŇÁK. Bezpečnost v online prostředí. Karlovy Vary: Biblio Karlovy Vary, 2016. ISBN 978-80-260-9543-9.
Featured image: https://pixabay.com

Související články

Jste škola a přemýšlíte o vzdělávací akci pro své žáky?