Pomlouvání

Pomlouvání, urážení, zastrašování, ponižování anebo zesměšňování se na internetu od toho v „nevirtuálním“ prostředí liší pouze využitými prostředky. Pakliže se v reálném světě při tomto druhu šikany může útočník opřít zejména o verbální či psaný projev, ve virtuálním světě může využít takřka neomezených prostředků.

Jakým způsobem tedy útočník může oběť na internetu pomlouvat, urážet, zastrašovat či zesměšnit?

rozesíláním (hromadných) emailů

rozesíláním zpráv přes instant messengery (Whatsapp, Viber, Facebook Messenger apod.)

využitím sociálních sítí (Facebook, Instagram, Snapchat apod.)

využitím dalších sociokomunitních služeb (YouTube, online hry apod.)

Příběh

Star Wars kid

Vlastním jménem Ghyslain Raza (14 let, Kanada), natočil v roce 2002 sám sebe v nápodobě scény z Hvězdných válek, kde napodoboval postavu Dartha Maula. Jeho spolužáci ji o rok později z legrace zveřejnili na internetu pod názvem Jackass_starwars_funny.

Následující dva týdny si nahrávka připsala několik miliónů stažení a rovněž bezpočet modifikací, a to i ve stylu filmů Matrix Reloaded, Kill Bill nebo Pán prstenů. Ghyslain Raza byl dokonce v roce 2008 parodován v seriálu South Park – epizoda Canada on Strike. Dále internetová komunita nashromáždila cca 180.000 podpisů, aby George Lucas Ghyslaina Razu obsadil do třetího dílu Hvězdných válek v krátké roli, k čemuž nedošlo.

Díky své nechtěné popularitě utrpěl Raza psychickou újmu a podrobil se dlouhodobému léčení. Nahrávka byla na internetu hojně komentována, a to zejména ve spojitosti s nadváhou a neohrabaností Razy.

Vzhledem k následkům, které zveřejnění nahrávky vyvolalo, je tento případ odborníky celosvětově uváděn jako jeden z prvních případů kyberšikany.

Jak pomlouvání, urážení, zastrašování, ponižování a zesměšňování předejít?

Tomuto projevu kyberšikany nelze zcela jednoduše předcházet. Pakliže k ní ale dojde, je třeba se co nejrychleji obrátit na Policii České republiky, která v rámci právních možností učiní patřičná opatření k zabránění dalšího šíření závadového materiálu.

Pomlouvání, urážení, zastrašování, ponižování a zesměšňování a právo

Zveřejněním záznamu nebo fotografie zachycující jinou osobu, kterou navíc zesměšňuje, může dojít k naplnění skutkové podstaty  trestného činu:

Pomluva dle § 184 trestního zákoníku

Dále se oběť může bránit sama v občanskoprávním řízením s odkazem na Občanský zákoník.

Zdroje:
KOHOUT, Roman a Radek KARCHŇÁK. Bezpečnost v online prostředí. Karlovy Vary: Biblio Karlovy Vary, 2016. ISBN 978-80-260-9543-9.
Featured image: https://pixabay.com

Související články

Jste škola a přemýšlíte o vzdělávací akci pro své žáky?