Pořizování záznamů za účelem poškodit oběť

Jedná se o projev kyberšikany, který spočívá ve vyfotografování nebo natočení oběti v choulostivé situaci, například při převlékání, ve sprše nebo na toaletě, a následném zveřejnění pořízeného materiálu. Tento druh projevu je také někdy označován jako Outing.

Další formou může být také úmyslné provokování nebo důmyslné vyvedení z rovnováhy oběti za účelem natočit videozáznam s jejím „nestandardním“ chováním.

Bohužel, s tímto projevem kyberšikany jsou velice často konfrontováni pedagogové.

Tento projev kyberšikany je často cílen na pedagogy.

Příběh

Ředitel  železnobrodské základní školy Jiří Pacholík

Některými odborníky je uváděn jako příklad případ ředitele železnobrodské základní školy Jiřího Pacholíka, který byl ze strany žáka třídy, kde suploval, vyveden z rovnováhy natolik, až jej ředitel uhodil (dal mu facku). Celý incident byl zaznamenán dalším žákem a záznam byl sdílen přes internet.

Na záznamu je patrné, že ředitel žáka kárá a poté jej upozorní na nepořádek na lavici. Toto žák okomentoval, načež ředitel situaci pravděpodobně neunesl a žáka uhodil. Za incident se žákovi i jeho rodičům omluvil a následně podal výpověď. Necelý rok po incidentu Jiří Pacholík spáchal sebevraždu – zda s popisovaným incidentem souvisí, dodnes není zřejmé.

Další příklad zesměšňování učitele

Další záznam by se dal nazvat prototypem klasického zesměšňování kantora na internetu – bohužel společností převážně tolerován jako žert na hranici slušnosti, ačkoliv je v reálu již zcela za touto hranicí.

Jak se bránit

  • Pokud je zesměšňující videozáznam zveřejněn např. na sociální síti, lze provozovatele požádat o smazání – nahlásit jako závadový.
  • Je-li záznam takového charakteru, že oběť poškozuje, je třeba věc oznámit Policii ČR. V tomto případě není na místě videozáznam označovat jako závadový, neboť se jedná o důkaz, včetně případných komentářů.

Právo

Zveřejněním záznamu zachycujícím jinou osobu, kterou navíc zesměšňuje může dojít k naplnění skutkové podstaty trestného činu:

Pomluva dle § 184 trestního zákoníku

Dále se oběť může bránit sama v občanskoprávním řízením s odkazem na Občanský zákoník.

Zdroje:
KOHOUT, Roman a Radek KARCHŇÁK. Bezpečnost v online prostředí. Karlovy Vary: Biblio Karlovy Vary, 2016. ISBN 978-80-260-9543-9.
Videonahrávky: www.youtube.com

Featured image: https://pixabay.com

Související články

Jste škola a přemýšlíte o vzdělávací akci pro své žáky?