Jak děti vychovávat k netiketě

Jak děti vychovávat k netiketě

Netiketa je soubor všech pravidel slušného chování na internetu. Nejde o nějaká přesně daná striktní pravidla a nejsou nutně vyžadována, nicméně některá z nich jsou dnes již normou a pokud je někdo opomene nebo ignoruje, pak na druhé straně může vzbuzovat pocit neúcty až hrubiánství. 

Ačkoliv se děti pohybují více na sociálních sítích nebo ve hrách, dříve nebo později budou potřebovat používat email, kde by měly vědět, jaké náležitosti by měl mít, aby mohly komunikovat například s paní učitelkou. Což ovšem neznamená, že netiketa patří jen do emailové komunikace. 

Stejně jako děti vychováváme k slušnému vychování v reálném světě, to samé si zaslouží i ve světě virtuálním.

ZÁKLADY EMAILOVÉ NETIKETY

 • Na úvod pozdravte a můžete přidat oslovení
 • Na závěr se rozlučte a podepište
 • Je vhodné vyplnit předmět emailu
 • Dejte pozor na hrubky a velká a malá písmena
 • Zkontrolujte, komu email posíláte
 • Ověřte, že odpovídáte pouze jednomu adresátovi, nebo celé skupině – podle toho, jak potřebujete 
 • Pokud reagujete na email, ověřte si, že jde o skutečného adresáta, kterého znáte, a nejde o podvodný email
 • Vyhněte se emočně vyhroceným odpovědím
 • Neočekávejte odpověď obratem (příjemce nemusí sedět na emailu každý den)
 • Neodepisujte v emocích, virtuální komunikace často nese různá nedorozumění, takže často záleží na tom, v jakém rozpoložení si zprávu čteme
 • Zdržte se sarkasmu, slovních útoků, vyhrožování a též se smajlíky zacházejte střídmě
 • Neklikejte na přílohy s koncovkou .exe, pokud je neposílá ověřený zdroj a vysloveně nemají konkrétní účel
 • Email je jako pohlednice, co je tedy v pořádku, aby četlo více lidí, pište do těla emailu
 • Pokud chcete, aby email fungoval jako dopis, pošlete zašifrovanou přílohu
 • Neposílejte spamy a nepřeposílejte řetězové emaily
 • Ověřujte zprávy typu hoax a neposílejte je dále

MOBILNÍ NETIKETA

 • Při mobilní komunikace neřiďte a snažte se vyhnout telefonování na místech, kde byste tím mohli rušit ostatní lidi (MHD, restaurace, mše, čekárna u lékaře…)
 • Nečekejte, že vám druhá strana obratem odpoví – není potřeba ji bombardovat zprávami a hovory
 • Při telefonování se představte a pozdravte, na závěr se rozlučte
 • Při výměně zpráv je vhodné pozdravit a pokračovat důvodem zprávy
 • Je slušné se podepsat, je nutné se podepsat ve chvíli, kdy píšeme někomu prvně, neboť nemusí mít naše číslo uložené

POČÍTAČOVÁ NETIKETA

 • Pokud nejste u svého počítače, respektujte soukromí druhých a nekoukejte do jejich adresářů
 • Nepoužívejte počítač k poškozování druhých ani k trestné činnosti
 • Nezasahujte do práce druhých lidí ani jejich díla nevydávejte za svá
 • Používejte originální software
 • K počítači se chovejte tak, aby vám dlouho vydržel

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA

 • Na druhé straně jsou lidé, ne stroje
 • Buďte slušní a empatičtí, stejně jako v reálném životě
 • Na agresi nereagujte agresí, ale buď vůbec, nebo asertivitou
 • Na internetu se schází celý svět, buďte si vědomi kulturních rozdílů v komunikaci, abyste předešli nedorozumění a konfliktu, pokud se to nepovedlo, tak situaci vysvětlete a omluvte se
 • Pište srozumitelně, byť bez diakritiky
 • Vyhněte se pomlouvání a drbům
 • Respektujte soukromí druhých i jejich chyby (nezveřejňujte je veřejně)
 • V diskuzi nebuďte hrubí, ale nápomocní a uvádějte zdroje
 • Dělat chyby je normální, slušně na ně upozorněte, ale nevysmívejte se. Děláme je všichni.
 • Nezneužívejte technickou ani jinou převahu
 • Neporušujte autorská práva
 • Nešiřte hoaxy
 • Nahlašujte nevhodné a nezákonné obsahy a falešné profily

Jste škola a přemýšlíte o vzdělávací akci pro své žáky?