Jak s dětmi hovořit, když je najdu, jak si prohlíží či prohlížely pornografii

Zájem o sex a erotiku je pro děti naprosto přirozený a je důležitou součástí zdravého psychosexuálního vývoje. Ideální je, pokud je do této oblasti zasvětí rodiče, nikoliv kamarádi nebo internet. Výchova by měla probíhat od dětství tím, že dítě učíme vztahu ke svému tělu. Mělo by vědět, že na něj nemá každý sahat, že je v pořádku říci ne, když se mu něco nelíbí, jak zareagovat, pokud to druhá strana nerespektuje, a taky by se mělo naučit respektovat ne od druhé strany. Tedy, že když ono bude sahat na někoho, komu se to nebude líbit, tak se druhá strana může ohradit, a dítě by toho mělo nechat. Postupně dítě samo začíná klást otázky týkající se toho, jak se narodilo, jak vypadá jeho tělo, proč se liší maminka od tatínka, čímž postupně téma sexuality otevírá. Již malé dítě by mělo vědět, že existují lidé, kteří by mu mohli chtít ublížit, a znát jednoduchá pravidla, jak se o sebe postarat, kdyby ho na ulici někdo cizí oslovil. Stejné poučení by mělo získat i do virtuálního světa. Jakmile jim přijde sms z neznámého čísla, mělo by ji dítě ukázat rodičům, pokud je starší, mělo by umět si číslo vyhledat, a neodpovídat. A to ani v případě, že je sms erotická a dítě je zrovna v pubertě a rádo by si zaexperimentovalo. Riziko toho, kdo je na druhé straně a jak by případnou konverzaci mohl zneužít, nikdy nesmí podcenit. 

Pokud jsou splněny výše uvedené body, dítě je do světa sexu přirozeně uvedeno, má v nás důvěru, má informace a nemá pocit, že jde o něco špatného, nebudeme mít problémy s ním mluvit ani o tom, co na internetu v tomto směru může najít. 

Internet nabízí nejrůznější možnosti, co se pornografie týče. Na něco může dítě narazit náhodou. Stačí jen odkliknout, že je plnoleté a je tam. Často s vrstevníky hledají to, o čem od dospělých slyší, protože jsou zvědavé. 

Pokud dítě narazí na něco, co je v normě, ale ještě na to není zralé, pak jej to většinou nebaví, a příliš času zde nestráví. V určitém věku jej to samozřejmě přirozeně zajímá více. Je důležité mu vysvětlit, že to, co vidí, často neodpovídá skutečnosti. Lidská těla vypadají i fungují úplně jinak než v pornu. Navíc v tomto věku se s tělem teenager teprve učí zacházet. Pokud je dítě vysloveně nezralé, nebo narazí na typ pornografie, která není běžná, může dojít až k traumatu. Výjevy se mu pak mohou objevovat před očima, může se mu o nich zdát. Pokud navíc ví, že bychom se na něj zlobili, pak nám ani nic neřekne. V takovém případě by minimálně mělo umět vypnout obrazovku, aby se na vizuální obsah, na který není připravené, nemuselo dívat, a vyhledat nejlépe naši pomoc. 

JAK REAGOVAT:

 • Nehodnoťte, neposmívejte se, vyhněte se ponižujícím komentářům
 • Pokud sledujete, kam dítě na internetu chodí, mělo by o tom vědět (riskujete jeho důvěru)
 • Mějte rozumné a racionální argumenty, proč si myslíte, že sledování pornografie v jeho věku není vhodné
 • Proberte s ním realitu sexuálního života versus virtuální porno ideál
 • Proberte s ním rizika závislosti na pornografii, pokud máte pocit, že tam tráví příliš mnoho času
 • Pokud víte, že většinu času tráví na stránkách s pornografií a nenavazuje vztahy v reálném světě, obraťte se na odborníky

O ČEM MLUVIT PREVENTIVNĚ

 • O sexualitě s dítětem mluvte otevřeně, adekvátně věku, když o to projeví zájem
 • Nedávejte zbytečně moc informací, pokud je dítě malé (vždy se můžete ujistit, že se chce/nechce zeptat na něco dalšího)
 • Jakmile dítě dostane mobilní telefon nebo je na internetu, proberte rizika sextingu a digitální stopy
 • Mluvte o „úchylácích“ v reálném i virtuálním světě a zdůrazňujte, že mohou často vypadat úplně normálně a sympaticky
 • Zdůrazňujte, že v reálném životě je sex spojený se vztahy, je k němu potřebný souhlas všech zúčastněných a je třeba respektovat případné „ne“
 • Budujte v dítěti zdravé sebevědomí a vlastní hodnotu

Jste škola a přemýšlíte o vzdělávací akci pro své žáky?