O2 spouští program O2Chytraskola.cz

O2 spouští program O2Chytraskola.cz. Školám pomůže v zavádění digitálního vzdělávání, rodičům a dětem umožní bezpečnější pohyb v online světě

  • O2 představuje unikátní vzdělávací portál O2Chytraskola.cz určený zejména dětem, učitelům a rodičům. Jeho využití je pro všechny zdarma.
  • Grantový program přinese základním školám nejen finanční podporu v hodnotě pět milionů korun, ale také metodickou pomoc.
  • V budoucnu plánuje O2 podpořit také zapojení digitálních technologií přímo do výuky – například prostřednictvím aplikací nebo robotů.

O2 společně se svou firemní nadací spouští dlouhodobý program zaměřený na zlepšení digitálních dovedností u dětí i dospělých, zejména rodičů a pedagogů. Jeho hlavním nástrojem je portál www.o2Chytraskola.cz, který přináší jednoduché rady ale i výukové materiály, například jak se chovat bezpečně online, jak zvýšit mediální gramotnost nebo jak čelit sextingu a kyberšikaně. Součástí O2 Chytré školy je i grantový program pro základní školy, prostřednictvím kterého jim Nadace O2 poskytne finanční a metodickou pomoc v oblasti digitální gramotnosti. Programu udělilo záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Z právě probíhajícího výzkumu společnosti O2 a Univerzity Palackého v Olomouci vyplývá, že téměř 40 procent českých dětí na základních školách se setkalo s kybernetickou agresí. Oproti zjištěním z loňského roku jde o nárůst 10 procent, což jednoznačně ukazuje, že jde o alarmující problém. „Děti jsou dnes obklopeny digitálními technologiemi od narození, jsou tak zvyklé se v tomto prostředí intuitivně orientovat. Rychlosti rozvoje technologií však bohužel absolutně neodpovídá úroveň edukace – děti nevědí, jak si poradit s kyberšikanou nebo jak si správně chránit soukromí v online světě. Potřebné informace však často nezískají ani od rodičů, ani od učitelů,“ vysvětluje generální ředitel O2 Jindřich Fremuth. „Proto O2 přichází s portálem O2Chytraskola.cz, kde tyto informace snadno a zdarma najdou nejen všechny děti, ale také rodiče a školy samotné, kterým pomůže přímo ve výuce“ dodává.

Webový portál www.O2Chytraskola.cz se bude v první fázi reagovat na nejpalčivější problémy, jako jsou bezpečnost online, sexting, kyberšikana, mediální gramotnost nebo správné zabezpečení počítače a mobilu. Portál se však bude i nadále rozvíjet – už v příštím školním roce se rozroste o návody a postupy, jak začlenit digitální technologie přímo do výuky, například prostřednictvím mobilních aplikací nebo programování jednoduchých robotů.

Základním školám pomůže také nový grantový program

Součástí O2 Chytré školy je i právě spuštěný grantový program pro základní školy. Zájemci z řad soukromých i státních škol mají možnost poslat přihlášku do 13. května. Z přihlášených škol vybere Nadace O2 nejvhodnější uchazeče, kterým poskytne finanční a metodickou pomoc v oblasti digitálních technologií. Celková částka vyhrazená na finanční podporu škol je pro nadcházející školní rok 5 milionů korun.

Česká republika dlouhodobě stagnuje mezi evropskými zeměmi v digitálním vzdělávání a v modernizaci výuky – to dříve či později může představovat zásadní problém pro úspěšnou budoucnost celé společnosti. Že je systematická změna a inovace vzdělávacího systému v digitální oblasti potřebná, potvrzuje i záštita nad programem od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

„Pro konkurenceschopnost českého vzdělávání ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi je nutné začít přemýšlet nad zásadními a komplexními změnami. Program O2 Chytrá škola je pro nás impulzem, který tyto změny z dlouhodobého hlediska pomůže rozběhnout,“ potvrzuje Jaroslav Faltýn, ředitel Odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání. „Kromě finanční pomoci je v této sféře nutné silné know-how, které je u O2 nezpochybnitelné. Je to jeden z hlavních důvodů, proč se MŠMT rozhodlo program podpořit,“ dodává.

Společnost O2 svou roli vidí nejen v poskytnutí finančních prostředků, ale díky svému postavení technologického lídra také v přímé podpoře a úzké spolupráci s konkrétními školami na základním vzdělávacím stupni. Jakým způsobem pracovat se školami, přizpůsobit metodické materiály potřebám dnešních dětí a učitelů a maximalizovat přínos programu si O2 vyzkoušelo na pilotním programu, kterého se zúčastnilo sedm škol z celé České republiky. „Jako jeden z hlavních přínosů programu určitě vnímáme to, že není určen pouze dětem, ale také dospělým. Z praxe totiž víme, že rodiče ani učitelé většinou sami nemají představu o tom, jak se na síti chovat správně a jak bezpečně nastavit a ovládat novou techniku. Dnešní děti jsou před námi několik kroků dopředu, a to se musí změnit. Pro samotné školy zapojené v programu pak O2 Chytrá škola představuje nespornou konkurenční výhodu oproti ostatním školám, která nám pomáhá oslovit více rodičů, kteří pro své potomky vybírají vhodnou základní školu,“ říká Petr Samec, pedagog ZŠ Ústí nad Labem, která se do pilotního projektu zapojila.

Webový portál www.o2Chytraskola.cz mohou zájemci, kteří se chtějí dozvědět víc o digitální gramotnosti, navštívit už nyní. Prostřednictvím portálu mohou do 13. května podat online přihlášku také základní školy, které se chtějí zapojit do grantového programu.

Jste škola a přemýšlíte o vzdělávací akci pro své žáky?