Smluvní podmínky užívání sociální sítě Facebook

Vzhledem k tomu, že se tým projektu Internetem Bezpečně opakovaně setkává na svých přednáškách se skutečností, že žáci a studenti (dospělí bohužel nevyjímaje) nemají ponětí, že při zakládání profilu na sociální síti Facebook (je nutné potvrdit) POTVRDILI smluvní podmínky užívání, dovolili jsme si tyto podmínky zveřejnit i na stránkách našeho projektu.
Datum poslední revize: 31. ledna 2018
Podmínky lze v originálním znění (v češtině) nalézt zde.

Prohlášení o právech a povinnostech

Toto Prohlášení o právech a povinnostech („Prohlášení“, „Podmínky“ nebo „PPP“) staví na principech Facebooku a představuje podmínky použití služby, které upravují náš vztah s uživateli a dalšími osobami využívajícími Facebook a značky, produkty a služby Facebooku, které označujeme jako „Facebook Služby“ nebo „Služby“. Používáním Facebook Služeb vyjadřujete souhlas s tímto Prohlášením, které je čas od času aktualizováno v souladu s oddílem 13 uvedeným níže. Na konci tohoto dokumentu naleznete zdroje informací, které vám umožní lépe pochopit, jak Facebook funguje.

Protože Facebook poskytuje širokou škálu služeb, můžeme vás požádat, abyste si prošli a přijali doplňující podmínky, které se budou vztahovat na používání konkrétní aplikace, produktu nebo služby. V případě střetu doplňujících podmínek s tímto prohlášením o právech a povinnostech platí dané doplňující podmínky související s aplikací, produktem nebo službou v rozsahu příslušného střetu.
 1. SoukromíVaše soukromí je pro nás velmi důležité. V našich zásadách používání dat jsou uvedeny důležité informace o tom, jak můžete Facebook používat ke sdílení informací a obsahu s ostatními a jak my shromažďujeme a používáme váš obsah a informace. Doporučujeme vám, abyste si Zásady používání dat přečetli a přihlíželi k nim při rozhodování.
 2. Sdílení vašeho obsahu a informacíJste vlastníkem veškerého obsahu a informací, které na Facebooku zveřejníte, a pomocí nastavení soukromí a aplikací můžete určit, jakým způsobem budou sdíleny. Kromě toho:
  1. K obsahu chráněnému právy k duševnímu vlastnictví, jako jsou fotografie a videa (obsah podléhající duševnímu vlastnictví, DV), nám výslovně udělujete následující oprávnění, v souladu s vaším nastavením soukromí a nastavením aplikací: udělujete nám nevýhradní, přenosnou, převoditelnou, volnou (tj. bez nároku na autorský honorář) licenci na použití veškerého obsahu podléhajícího právu na DV, který zveřejníte na Facebooku nebo v návaznosti na něj (Licence k DV). Tato licence k DV končí, jakmile svůj obsah podléhající DV odstraníte ze svého účtu, s výjimkou případů, kdy jste tento obsah sdíleli s ostatními (pokud jej také oni neodstranili).
  2. Jestliže obsah podléhající DV odstraníte, bude odstraněn obdobným způsobem jako při přesunutí do koše v počítači. Berete však na vědomí, že odebraný obsah může po přiměřeně dlouhou dobu existovat v záložních kopiích (nebude však dostupný ostatním).
  3. Když použijete nějakou aplikaci, může vás daná aplikace požádat o udělení přístupu k vašemu obsahu a informacím i obsahu a informacím, které s vámi sdíleli jiní uživatelé.  Vyžadujeme, aby aplikace respektovaly vaše soukromí. Udělením souhlasu příslušné aplikaci nastavíte, jaký obsah a informace může využívat, ukládat a přenášet.  (Další informace o platformě, včetně toho, jak můžete nastavit rozsah informací, které můžou jiní uživatelé sdílet s aplikacemi, najdete v Zásadách používání dat a na Stránce platformy.)
  4. Pokud publikujete obsah nebo informace s použitím nastavení Veřejné, znamená to, že povolujete všem (včetně osob mimo Facebook) přístup k těmto informacím, jejich použití a jejich spojení s vámi (tj. s vaším jménem a profilovou fotkou).
  5. Oceňujeme jakékoli vaše ohlasy nebo návrhy týkající se Facebooku. Mějte však na paměti, že jak vaše ohlasy, tak i vaše návrhy můžeme použít bez nároku na honorář pro vás (stejně jako vy nemáte povinnost nám je poskytovat).
 3. BezpečnostNaší maximální snahou je zajistit bezpečnost služby Facebook, ale nemůžeme ji zaručit. Abychom mohli bezpečnost na Facebooku zajistit, potřebujeme vaši spolupráci. Ta pro vás přináší následující závazky:
  1. Nebudete na Facebooku zveřejňovat neautorizovaná komerční sdělení (například spam).
  2. Nebudete bez našeho předchozího svolení shromažďovat obsah nebo informace jiných uživatelů nebo jinak získávat přístup k Facebooku pomocí automatických prostředků (jako jsou vyhledávací roboti, prohledávací moduly nebo scrapery).
  3. Nezapojíte se prostřednictvím Facebooku do nezákonného multi-level marketingu například na pyramidovém principu.
  4. Nebudete nahrávat viry ani jiné škodlivé kódy.
  5. Nebudete se pokoušet zjistit přihlašovací údaje ani získat přístup k účtu patřícímu někomu jinému.
  6. Nebudete šikanovat, zastrašovat ani obtěžovat žádného uživatele.
  7. Nebudete zveřejňovat: nenávistné projevy, výhrůžky nebo pornografii; podněty k násilí; nebo obsah s nahotou či realisticky vyobrazené nebo bezdůvodné násilí.
  8. Nevytvoříte ani nebudete používat aplikaci třetí strany zahrnující obsah týkající se alkoholu, seznamování nebo jiný obsah pro dospělé (včetně reklam) bez použití odpovídajících omezení podle věku.
  9. Nepoužijete Facebook k činnostem nezákonným, klamavým, škodlivým nebo diskriminačním.
  10. Nebudete vyvíjet žádnou činnost, která by mohla způsobit ztrátu funkčnosti, přetížení nebo nesprávnou funkci nebo vzhled Facebooku, jako je útok s cílem odepření služby nebo narušení vykreslování stránek nebo jiné funkce Facebooku.
  11. Nebudete napomáhat k porušování tohoto Prohlášení nebo našich zásad ani je podněcovat.
 4. Bezpečnost registrace a účtuUživatelé Facebooku uvádějí svá skutečná jména a informace, a má-li to tak zůstat, potřebujeme vaši pomoc. Dále uvádíme několik vašich povinností vůči nám týkajících se registrace a zajištění bezpečnosti vašeho účtu:
  1. Neposkytnete na Facebooku falešné osobní informace ani bez povolení nevytvoříte účet pro nikoho jiného.
  2. Nebudete vytvářet více než jeden osobní účet.
  3. Pokud váš účet deaktivujeme, nevytvoříte bez našeho svolení jiný.
  4. Svoji osobní timeline nepoužijete ke komerčnímu obohacení. K těmto účelům budete používat Facebook Stránku.
  5. Nebudete Facebook používat, pokud je vám méně než 13 let.
  6. Nebudete Facebook používat, pokud jste odsouzeným sexuálním delikventem.
  7. Své kontaktní informace budete udržovat přesné a aktuální.
  8. Nesdělíte nikomu své heslo (nebo v případě vývojářů svůj tajný klíč), neumožníte nikomu přístup ke svému účtu ani nepodniknete žádné jiné kroky, které by mohly bezpečnost vašeho účtu ohrozit.
  9. Nepřenesete svůj účet (včetně jakékoli stránky nebo aplikace, kterou spravujete) na jiného uživatele bez našeho předchozího písemného svolení.
  10. Pokud vyberete pro svůj účet nebo stránku uživatelské jméno nebo jiný identifikátor, vyhrazujeme si právo jej odebrat nebo opakovat vznesení nároku, pokud jej budeme považovat za nevhodný (například v případě stížnosti vlastníka ochranné známky na uživatelské jméno, které nemá přímý vztah ke skutečnému jménu uživatele).
 5. Ochrana práv ostatních uživatelůRespektujeme práva druhých a od vás očekáváme to samé.
  1. Nebudete na Facebooku zveřejňovat obsah ani podnikat žádné kroky zasahující do práv jiných osob nebo jinak porušující zákon.
  2. Jakýkoli obsah nebo informace, které zveřejníte na Facebooku, můžeme odebrat, pokud podle našeho názoru porušují toto prohlášení nebo naše zásady včetně zásad komunity nebo pokud to vyžadují právní předpisy.
  3. Nabízíme nástroje, které vám vaše práva k duševnímu vlastnictví pomůžou ochránit. Další informace naleznete na stránce Jak nahlásit porušení práv k duševnímu vlastnictví.
  4. Jestliže odebereme váš obsah z důvodu porušení autorských práv někoho jiného a jste přesvědčeni, že byl odebrán omylem, máte možnost odvolat se.
  5. Pokud budete opakovaně porušovat práva k duševnímu vlastnictví jiných osob, deaktivujeme vám účet (při splnění patřičných podmínek).
  6. Nepoužijete naše autorská práva nebo ochranné známky ani jiné zavádějícím způsobem podobné známky, pokud to není výslovně povoleno v našich Pokynech k používání značek nebo pokud k tomu nemáte naše písemné svolení.
  7. Při shromažďování informací od uživatelů jste povinni dodržovat následující pravidla: musíte si vyžádat jejich souhlas, vysvětlit, že jejich informace shromažďujete vy (ne Facebook) a zveřejnit zásady ochrany osobních údajů, kde bude uvedeno, jaké informace shromažďujete a k jakému účelu budou použity.
  8. Nezveřejníte na Facebooku doklady žádného uživatele prokazující jeho totožnost ani jeho citlivé finanční údaje.
  9. Nebudete označovat uživatele nebo posílat e-mailové pozvánky osobám, které nejsou uživateli, bez jejich souhlasu. Facebook nabízí nástroje pro sociální hlášení, které uživatelům umožňují vytvářet zpětnou vazbu související s označováním.
 6. Mobilní telefony a další zařízení
  1. V současnosti poskytujeme naše mobilní služby zdarma. Mějte však na paměti, že jste nadále povinni platit za běžný tarif a poplatky poskytovateli mobilních služeb, například poplatky za textové zprávy nebo přenesená data.
  2. V případě, že změníte nebo zrušíte své mobilní telefonní číslo, provedete aktualizaci informací ve svém účtu na Facebooku do 48 hodin, aby bylo zajištěno, že zprávy nebudou odesílány osobě, která získá vaše původní číslo.
  3. Souhlasíte a poskytujete všechna práva potřebná k umožnění synchronizace zařízení uživatelů (včetně případů, kdy jde o synchronizaci prostřednictvím nějaké aplikace) a veškerých informací, které tito uživatelé na Facebooku vidí.
 7. PlatbyPokud na Facebooku provedete platbu, přijímáte tím naše Platební podmínky, pokud není uvedeno, že platí jiné podmínky.
 8. Zvláštní ustanovení pro vývojáře a provozovatele aplikací a webů Pokud jste vývojář nebo provozovatel aplikace na platformě, nebo v případě, že používáte pluginy pro sociální sítě, musíte dodržovat zásady Facebook platformy.
 9. Informace o reklamě a dalším komerčním obsahu poskytovaném nebo zpřístupněném prostřednictvím služby Facebook

  Naším cílem je nabízet takovou reklamu a další komerční nebo sponzorovaný obsah, který bude pro naše uživatele a inzerenty představovat nějaký přínos. Abychom toho mohli dosáhnout, je třeba, abyste souhlasili s následujícími podmínkami:

  1. Povolujete nám použít vaše jméno, profilovou fotku, obsah a informace ve spojení s komerčním, sponzorovaným nebo souvisejícím obsahem (například značku, která se vám líbí), který poskytujeme nebo zprostředkováváme. To třeba znamená, že nás tímto opravňujete, abychom mohli za poplatek firmám nebo jiným subjektům zobrazovat vaše jméno nebo profilový obrázek s vaším obsahem nebo informacemi, aniž bychom vás museli jakkoli finančně odškodnit. Pokud jste pro svůj obsah nebo informace vybrali konkrétní okruh uživatelů, budeme při použití vaši volbu respektovat.
  2. Neposkytneme váš obsah ani informace inzerentům bez vašeho souhlasu.
 10. Zvláštní ustanovení vztahující se na inzerenty Pokud naše samoobslužná rozhraní pro tvorbu reklam (souhrnně „rozhraní pro samoobslužnou tvorbu reklam“) použijete k tvorbě, odeslání, případně doručení jakékoli reklamy nebo jiné komerční nebo sponzorované aktivity nebo obsahu, přijímáte naše podmínky pro samoobslužné reklamy. Kromě toho musí být vaše reklamní či jiné komerční nebo sponzorované aktivity nebo obsah umístěný na Facebooku či v naší síti vydavatelů v souladu se zásadami Facebooku pro reklamy.
 11. Zvláštní ustanovení vztahující se na stránkyPokud jste vytvořili na Facebooku stránku nebo jste jejím správcem, případně provozujete na své stránce propagaci nebo nabídku, jste povinni souhlasit s našimi podmínkami stránek.
 12. Zvláštní ustanovení vztahující se na software
   1. Pokud si stáhnete nebo použijete náš software (například samostatný softwarový produkt, aplikaci nebo plugin do prohlížeče), jste srozuměni s tím, že tento software může od nás stahovat a instalovat upgrady, aktualizace a další funkce za účelem zlepšení, zdokonalení a dalšího vývoje softwaru.
   2. Nebudete provádět modifikace, vytvářet odvozeniny, dekompilovat ani extrahovat náš zdrojový kód, pokud od nás nebudete mít výslovný písemný souhlas nebo nepůjde o záležitost v rámci open source licence.
 13. DodatkyPokud právní předpisy nevyžadují jiný postup, na chystané změny těchto podmínek vás upozorníme (například e-mailem nebo ve službě) předem, abychom vám dali možnost si revidované podmínky přečíst a vyjádřit se k nim dříve, než budete pokračovat ve využívání našich služeb. Změny tohoto Prohlášení vstoupí v platnost třicet dní po upozornění na plánované změny. Pokud budete Facebook Služby nadále používat i po uplynutí této lhůty od upozornění na plánované změny našich podmínek, zásad nebo pravidel, upravené podmínky tím přijímáte. Pokud však nechcete Facebook dál používat, můžete svůj účet kdykoli dočasně deaktivovat nebo trvale odstranit. Informace najdete zde. Pokud účet trvale odstraníte, platnost tohoto prohlášení skončí, nadále však zůstanou v platnosti následující ustanovení: 2.2, 2.4, 3–5 a 14–18.
 14. UkončeníPoskytování služby Facebook nebo její části vám můžeme okamžitě ukončit, pokud podle našeho vlastního uvážení jasně, závažným způsobem nebo opakovaně porušujete toto prohlášení nebo naše zásady, především naše zásady komunity, nebo pokud to vyžadují právní předpisy. Na tuto skutečnost vás upozorníme e-mailem nebo při vašem následujícím pokusu o přístup k vašemu účtu. Další informace včetně možnosti nás kontaktovat, pokud se domníváte, že jsme vám účet zablokovali omylem, získáte kliknutím sem.Svůj účet můžete také kdykoli dočasně deaktivovat nebo trvale odstranit. Informace získáte kliknutím sem. Ve všech takových případech nadále zůstanou v platnosti následující ustanovení tohoto prohlášení: 2.2, 2.4, 3–5 a 14–18. Po odstranění účtu odstraníme veškerý obsah, který jste zveřejnili, například fotky a aktualizace stavu. Informace, které o vás sdílí ostatní uživatelé, nejsou součástí vašeho účtu a nebudou tedy odstraněny spolu s vaším účtem.
 15. Spory
  1. Veškeré žaloby, soudní řízení nebo spory vůči nám vzešlé z tohoto prohlášení nebo používání služby Facebook nebo v souvislosti s nimi budete vznášet výhradně u okresního soudu Spojených států pro okres Northern District of California nebo státního soudu kraje San Mateo. Souhlasíte s tím, že pro účely vedení veškerých takovýchto sporů se podřídíte jurisdikci daných soudů. Toto prohlášení a vaše případné žaloby na nás se řídí zákony státu Kalifornie, USA, bez ohledu na kolizi právních ustanovení.Pokud jste spotřebitel a máte obvyklé bydliště v některém členském státě EU, budou se na vás místo toho vztahovat právní předpisy daného členského státu. Podobně pokud jste spotřebitel s obvyklým bydlištěm v některém členském státě EU a nárok spadá do jurisdikce příslušného soudu členského státu, můžete nárok vznést u daného soudu.
  2. Pokud vůči nám někdo podá žalobu v souvislosti s vašimi kroky, obsahem nebo informacemi na Facebooku, odškodníte nás v souvislosti s touto žalobou za veškeré škody, ztráty a výdaje jakéhokoli druhu (včetně přiměřených poplatků a nákladů na právní zastoupení). Předchozí ustanovení se nevztahuje na spotřebitele s místem obvyklého pobytu v Evropské unii. Přestože stanovujeme pravidla chování uživatelů, nemáme možnost ovlivnit ani určovat akce uživatelů na Facebooku a nezodpovídáme za obsah ani informace, které uživatelé prostřednictvím Facebooku přenášejí nebo sdílejí. Neneseme zodpovědnost za jakýkoli urážlivý, nevhodný, obscénní, nezákonný nebo jinak nepřijatelný obsah, se kterým je možné se na Facebooku setkat. Neneseme zodpovědnost za chování uživatelů Facebooku, ať už jde o chování online, nebo v reálném světě.
  3. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vám poskytovali Facebook Služby a zajistili bezpečné a bezchybné prostředí. Nezaručujeme však, že Facebook bude vždy fungovat bez přerušení, zpoždění nebo nedostatků. Nezodpovídáme za následující:
   1. ztráty nezpůsobené naším porušením tohoto prohlášení,
   2. ztráty, které představují vedlejší účinek hlavní ztráty nebo škody a které nelze přiměřeně předvídat z vaší nebo naší strany v okamžiku uzavření této smlouvy,
   3. ztráty způsobené jednáním, obsahem, informacemi nebo daty třetích stran, například uživatele Facebooku, online či offline; neneseme zodpovědnost za jakýkoli urážlivý, nevhodný, obscénní, nezákonný nebo jinak nepřijatelný obsah, se kterým se můžete na Facebooku setkat, a
   4. za neposkytnutí služby Facebook nebo nesplnění našich závazků podle těchto podmínek, pokud je to způsobené příčinou ležící mimo naši kontrolu.

   Uvedená ustanovení nepředstavují pokus vyloučit naši odpovědnost za smrt, zranění osob nebo podvodně učiněné zkreslené prohlášení způsobené naším zanedbáním v případech, kdy takové vyloučení nepovolují právní předpisy.

   Pokud jste spotřebitel s místem pobytu v Evropské unii, máte k dispozici právní nástroje, pokud porušíme určitá zákonná práva týkající se digitálního obsahu dostupného ve Facebook Službách a také práva související se ztrátami způsobených zanedbáním z naší strany při vykonávání závazků plynoucích z tohoto Prohlášení. Tato statutární práva nejsou těmito podmínkami dotčena.

   S ohledem na výše uvedené budeme odpovědní pouze za ztráty, které představují přiměřeně předvídatelný následek takového porušení a (kromě souvislosti se smrtí, zraněním osob nebo podvodně učiněného zkresleného prohlášení) pouze do výše částky, kterou jste nám zaplatili za minulých 12 měsíců.

 16. Zvláštní ustanovení pro uživatele mimo Spojené státy americkéUsilujeme o vytvoření globální komunity s konzistentními standardy pro všechny, avšak současně respektujeme místní zákony. Pro uživatele a osoby, které nejsou uživateli a využívají službu Facebook mimo území Spojených států amerických, platí následující ustanovení:
  1. Souhlasíte s přenesením a zpracováním svých osobních údajů ve Spojených státech amerických.
  2. Pokud se nacházíte v zemi, na kterou se vztahuje embargo Spojených států amerických, nebo se nacházíte na seznamu Ministerstva financí USA Specially Designated Nationals, nebudete se účastnit na Facebooku komerčních aktivit (například reklamy nebo plateb) ani provozovat aplikace platformy nebo web. Facebook nesmíte používat, pokud je vám zakázáno přijímat produkty, služby nebo software pocházející ze Spojených států.
  3. Speciální ustanovení platná pouze pro uživatele v Německu naleznete zde.
 17. Definice
  1. Slovem „Facebook“ nebo „Facebook Služby“ označujeme funkce a služby, které zpřístupňujeme, včetně funkcí a služeb poskytovaných prostřednictvím (a) našich webových stránek na adrese www.facebook.com a veškerých dalších licencovaných nebo partnerských webů Facebooku (včetně subdomén, mezinárodních verzí, widgetů a mobilních verzí); (b) naší platformy; (c) modulů plug-in pro sociální sítě, jako je tlačítko To se mi líbí, tlačítko Sdílet a ostatní podobné funkce a (d) dalších médií, značek, produktů, služeb, softwaru (například panelu nástrojů), zařízení nebo sítí existujících v současné době nebo vzniklých v budoucnu. Facebook si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení určit, že jeho konkrétní značky, produkty nebo služby podléhají zvláštním podmínkám (s nimiž můžete v některých případech vyjádřit souhlas odděleně), a nikoli tomuto prohlášení o právech a povinnostech. S ohledem na takové značky, produkty nebo služby, na které se vztahují zvláštní podmínky, nikoli toto PPP, vás ve Facebook Službách před jejich použitím upozorníme na tyto zvláštní podmínky. Používáním značek, produktů nebo služby, na které se vztahují zvláštní podmínky, takové zvláštní podmínky přijímáte.
  2. Jako „platformu“ označujeme sadu rozhraní API a služeb (například obsahu) umožňujících jiným osobám, například vývojářům aplikací a provozovatelům webů, získávat ze služby Facebook data nebo nám data poskytovat.
  3. Jako „informace“ označujeme fakta a další informace o vás, včetně akcí provedených uživateli a osobami, které nejsou uživateli a využívají Facebook.
  4. Jako „obsah“ označujeme cokoli, co vy nebo ostatní uživatelé s pomocí Facebook Služeb zveřejníte, poskytnete nebo sdílíte.
  5. Jako „data“ nebo „uživatelská data“ označujeme veškerá data, včetně obsahu uživatele nebo informací o něm, která vy nebo třetí strany mohou získat ze služby Facebook nebo poskytnout službě Facebook prostřednictvím platformy.
  6. „Zveřejněním“ nebo „publikováním“ označujeme zveřejnění příspěvku na Facebooku nebo jeho jiné zpřístupnění prostřednictvím Facebooku.
  7. Jako „použití“ označujeme využití, kopírování, zveřejnění nebo zobrazení, distribuci, úpravu, překlad a vytvoření odvozeniny.
  8. Za „aplikaci“ považujeme libovolnou aplikaci nebo web, který používá platformu nebo k ní využívá přístup, a také všechny ostatní subjekty, které od nás získávají nebo získaly data.  Pokud již nepoužíváte přístup k platformě, ale neodstranili jste veškerá od nás získaná data, bude se na vás pojem aplikace vztahovat do doby, než data odstraníte.
  9. Jako „ochranné známky“ označujeme seznam ochranných známek, který je k dispozici zde.
 18. Další ustanovení
  1. Pokud máte bydliště nebo sídlo firmy v USA nebo Kanadě, toto Prohlášení představuje dohodu mezi vámi a společností Facebook, Inc.  V ostatních případech jde o dohodu mezi vámi a společností Facebook Ireland Limited.  Pojmy „nám“, „my“ a „naše“ označují společnost Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited, podle příslušnosti.
  2. Toto Prohlášení tvoří úplnou smlouvu mezi oběma stranami týkající se služby Facebook a nahrazuje veškeré předchozí smlouvy.
  3. Pokud by kterákoli část tohoto Prohlášení pozbyla platnosti, zůstávají ostatní části plně v platnosti a nepozbývají účinnosti.
  4. Pokud neuplatníme kteroukoli část tohoto Prohlášení, nebude to považováno za zřeknutí se tohoto Prohlášení.
  5. Jakékoli dodatky nebo vzdání se práv týkající se tohoto Prohlášení musí být učiněny písemně a námi podepsány.
  6. Nepřenesete žádné ze svých práv ani závazků vyplývajících z tohoto Prohlášení na nikoho jiného bez našeho svolení.
  7. Veškerá naše práva a závazky vyplývající z tohoto Prohlášení jsou plně převoditelná v případě fúze, převodu vlastnictví nebo majetku nebo opatření na základě zákona či jiné situace.
  8. Žádné ustanovení tohoto Prohlášení nás nezbavuje zodpovědnosti dodržovat zákony.
  9. Tímto Prohlášením nejsou poskytována žádná oprávnění třetích stran.
  10. Vyhrazujeme si všechna práva mimo práv, která vám výslovně přísluší.
  11. Při používání Facebooku budete dodržovat všechny příslušné zákony.
Používáním Facebook Služeb souhlasíte s tím, že takový obsah a informace můžeme shromažďovat v souladu se zásadami používání dat, které mohou být čas od času upraveny. Následující dokumenty vám také poskytnou další informace o používání Facebooku:
 • Platební podmínky: Tyto dodatečné podmínky se vztahují na všechny platby provedené na Facebooku nebo jeho prostřednictvím, pokud není uvedeno, že platí jiné podmínky.
 • Stránka Platformy: Tato stránka vám pomůže porozumět postupům uplatněným při přidání aplikace třetí strany nebo použití programu Facebook Connect, včetně způsobu, jakým tyto subjekty mohou získávat přístup k vašim datům a využívat je.
 • Zásady pro Platformu Facebook: Tyto směrnice obsahují zásady pro aplikace, včetně serverů využívajících program Connect.
 • Zásady Facebooku pro reklamy: Tyto směrnice obsahují zásady platné pro reklamu zveřejňovanou na Facebooku.
 • Podmínky pro samoobslužné reklamy: Tyto podmínky se vztahují na případ, kdy prostřednictvím rozhraní pro samoobslužnou tvorbu reklam vytvoříte, odešlete nebo doručíte jakoukoli reklamu nebo jinou komerční nebo sponzorovanou aktivitu nebo obsah.
 • Pokyny k propagaci: Tyto směrnice obsahují zásady platné při nabídce soutěží, provozování loterií a ostatních typů propagace na Facebooku.
 • Zdroje informací pro značky na Facebooku: Tyto směrnice obsahují zásady platné pro používání ochranných známek společnosti Facebook, jejího loga a snímků obrazovek.
 • Podmínky stránek: Tyto pokyny platí při používání Facebook Stránek.
 • Zásady komunity: Tyto pokyny popisují očekávané chování týkající se obsahu, který budete na Facebooku zveřejňovat, a vašich aktivit na Facebooku.

Chcete-li si přečíst Prohlášení o právech a povinnostech v různých jazycích, změňte nastavení jazyka pro aktuální relaci Facebooku kliknutím na odkaz jazyka, který se nachází na většině stránek v levém rohu.  Pokud není Prohlášení ve vámi vybraném jazyce k dispozici, zobrazí se jako výchozí jeho anglická verze.

Jste škola a přemýšlíte o vzdělávací akci pro své žáky?