Spolupráce s T-Mobile

Spolek you connected mohl díky podpoře T-Mobile (Mluvme spolu) zrealizovat odborné přednášky, jejichž cílem bylo naučit účastníky bezpečnému chování v kybernetickém prostoru. Cílovými skupinami byly děti a mládež z dětských domovů a SOS vesniček.  Dále byli poučeni senioři a nevidomí. Celkem proběhlo 8 akcí a zúčastnilo se jich 188 osob. Lektorem byl specialista na kybernetické prostředí Roman Kohout, předseda spolku you connected.

„Přednášky proběhly např. v Dětském domově v Aši, v Plesné či v SOS vesničce v K. Varech. Senioři byli poučeni na přednášce v Krajské knihovně v K. Varech, v Toužimi a v Aši. S nevidomými jsme se sešli v Chomutově a též v Krajské knihovně v K. Varech. Navázali jsme aktivní spolupráci s dětskými domovy, Tyfloservisem, Tyflocentrem a organizacemi, které se starají o seniory“, informuje projektová manažerka spolku Michaela Kožíšková.

V rámci projektu byla též vytištěna odborná publikace pro děti od 6-12 let s názvem Internetem Bezpečně, která popisuje rizika a hrozby, která dětem na internetu hrozí. Publikace byla rozdána dětem na přednáškách, část byla předána Policii ČR pro preventivní vzdělávání či Centru zdraví a bezpečí v K. Varech (Záchranný kruh). Zájemci si mohou tuto publikaci pro děti stáhnout zdarma na webových stránkách www.internetembezpecne.cz

Jste škola a přemýšlíte o vzdělávací akci pro své žáky?