Významné ocenění projektu INTERNETEM BEZPEČNĚ

2/2018

Dne 6. června 2018 získal projekt „Internetem Bezpečně“ organizace you connected, z.s. významné ocenění z rukou zástupců Ministerstva vnitra ČR, odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Tento projekt byl oceněn jako třetí nejlepší projekt Evropské ceny prevence kriminality za rok 2017 a do soutěže jej nominoval Karlovarský kraj, odbor bezpečnosti a krizového řízení.

Cenu od prvního náměstka ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání JUDr. Ing. Jiřího Nováčka a ředitele odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra JUDr. Michala Barboříka převzal zástupce projektu Internetem Bezpečně Roman Kohout a zástupce Oddělení bezpečnosti a prevence Krajského úřadu Karlovarského kraje, manažerka prevence kriminality, Ing. Tereza Pásková.

Cílem projektu „Internetem bezpečně“ je zvýšit povědomí o rizicích v internetovém prostředí a snížit tak počet trestných činů páchaných v kyberprostoru. Hodnotitelé Evropské ceny prevence kriminality za rok 2017 kladně hodnotili především inovativnost projektu, jeho výukové metody a interaktivní přístupy. Projekt je určen pro děti a mládež, rodiče, handicapované, pedagogy, specialisty v oblasti prevence a pracovníky bezpečnostních složek.

Získaného ocenění si velice vážíme. Všechny aktivity spolku jsou financovány z grantů a dotací, které se snažíme získávat. Přednášky, kurzy a vzdělávací materiály jsou pro všechny zájemce zdarma“, říká projektová manažerka spolku Michaela Kožíšková.

Mezi spolupracující partnery projektu patří  např. základní a střední školy, dále Karlovarský kraj, městské úřady, knihovny  a další organizace.

Ze své policejní praxe bohužel vím, že mnoho uživatelů moderních komunikačních technologií činí při jejich používání mnoho chyb, které ohrožují jejich bezpečí. Rád bych poděkoval celému týmu projektu Internetem Bezpečně, stejně tak všem, kteří projekt podporují a pomáhají nám vzdělávání v této oblasti šířit„, uvedl Roman Kohout, zakladatel projektu Internetem Bezpečně.

Team Internetem Bezpečně

Jste škola a přemýšlíte o vzdělávací akci pro své žáky?