Projekt INTERNETEM BEZPEČNĚ vzdělává žáky, pedagogy, ale též policisty

Projekt INTERNETEM BEZPEČNĚ pokračuje úspěšně dále a to díky finanční podpoře ČSOB (Nadační program vzdělání).  Spolek you connected, který realizuje v Karlovarském kraji vzdělávací aktivity zaměřené na prevenci kybernetických trestných činů, mohl tak zrealizovat na základních a středních školách odborné přednášky. Celkem bylo poučeno 221 dětí.

S tématem jak si poradit s kyberšikanou na školách bylo seznámeno 75 pedagogů.  Odborným školením si prošli též policisté, kteří tuto trestnou činnost vyšetřují. „V posledních letech prudce vzrostl počet trestných činů páchaných v kyberprostoru, je nutné zajistit kvalitní vzdělávání v této oblasti“, říká předseda spolku, odborník na kyberkriminalitu a lektor těchto přednášek Roman Kohout.

ČSOB podpořila též aktualizaci stránek www.internetembezpecne.cz, kde se veřejnost dozví, jaké jsou aktuální kybernetické hrozby, jaká nebezpečí hrozí, jak se bránit a jak vzniklé situace řešit. Stránky jsou vhodné nejen pro děti, mládež, ale též především pro rodiče, pěstouny, pedagogy, psychology a další zájemce o tuto problematiku.

Pro žáky II. stupně byla zpracována Učebnice informatiky. Tato učební pomůcka doplňuje běžnou výuku IT, popisuje hrozby a rizika, se kterými se mohou děti setkat  na internetu. „Bohužel víme, že se na školách toto téma moc nevyučuje a děti si často neví rady, jak se zachovat, pokud se stanou obětí kybernetického útoku. Počet těchto činů na školách prudce stoupá. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zpracovat tento materiál pro děti a naučit je bezpečnému chování v online prostředí“, pokračuje Kohout. „Tato učebnice byla vytvořena ve spolupráci s pedagogy, kteří připravili textovou část a pomohli tak tento materiál udělat pro děti zajímavý. Nyní budeme učebnici testovat v partnerských základních školách, cca za rok bude finálně dokončena a pak bude umístěna zdarma ke stažení na našem webu“, říká Kohout.

Pro policisty byl díky projektu zpracován metodický materiál, který poradí, jak vyšetřovat kybernetickou trestnou činnost.  I policisté se musí průběžně vzdělávat a seznamovat se s nejnovějšími kybernetickými hrozbami, je nutné, aby tuto problematiku dobře znali a mohli pak tyto trestné činy rychle a dobře prošetřit. Vzniklá příručka byla distribuována na Obvodní oddělení Policie ČR v Karlovarském kraji a na všechna specializovaná pracoviště policie pracující s dětmi a mládeží.

„Velice si vážíme podpory ze strany ČSOB“.  Jsme potěšeni, že můžeme díky těmto grantům realizovat smysluplné a potřebné projekty, které pomáhají ochránit hlavně děti a mládež.  Vzdělávání v této oblasti je velice důležité“, říká projektová manažerka spolku Michaela Kožíšková.

Jste škola a přemýšlíte o vzdělávací akci pro své žáky?