Obr. 20 – QR kod (www.internetembezpecne.cz)

Jste škola a přemýšlíte o vzdělávací akci pro své žáky?