Obr. 61 – Okno složky (minimalizace, maximalizace, zavření)

Jste škola a přemýšlíte o vzdělávací akci pro své žáky?