Nepřehlédněte

Projekt Internetem Bezpečně

Projekt Internetem Bezpečně si formou různorodých vzdělávacích aktivit klade za cíl zvýšit povědomí o rizicích internetového prostředí pro odbornou i laickou veřejností a tím minimalizovat jejich případný dopad.

Aktivity spolku jsou primárně zaměřeny na děti a dospívající, dále pak na odbornou veřejnost (učitelé, policisté, organizace zabývající se prevencí atd.) a také na rodiče nebo seniory.

Webové stránky projektu www.internetembezpecne.cz, mají pomáhat dětem, rodičům, učitelům a dalším cílovým skupinám v zorientování se v kybernetickém světě a naučili se řešit problémy, se kterými se mohou setkat.

Projekt spolupracuje s dalšími organizacemi, jako jsou knihovny, školy, policie, městské úřady a další organizace pracující s mládeží.

Cílem projektu je veškeré své aktivity nabízet všem cílovým skupinám zcela zdarma a to včetně podpůrných materiálů.